“De som drev framåt”

I samarbete med Uppsala stadsteater

Berättare: Simon Rodriguez, Uppsala stadsteater.
Manus och film: Henrik Zetterberg.
Berättarröst inspelad hos: Studentradion 98,9, Uppsala.

Om vandringen:

Tyger, tobak, ättika, senap och cyklar. Företag och industrier, det är också en del av Uppsalas historia, och på denna kyrkogårdsvandring kommer du stifta bekantskap med nio personer som på olika sätt påverkat Uppsala som stad och lämnat spår efter sig med sitt företagande.

Instruktioner:

  1. Du kan gå vandringen på plats eller hemifrån med hjälp av din smarta telefon, läsplatta eller dator. I respektive ruta på kartan väljer du mellan att se film eller att lyssna till ljudspår (tar mindre surfmängd).
  2. Går du vandringen på plats, börja då vid Gamla gravkapellet och använd hörlurar.
  3. Till din hjälp har du kartan, GPS-positionering (om du önskar) och bilder på respektive gravplats. Du kan även hålla utkik efter aluminiumstickan (s.k. skötselsticka) som finns på varje gravplats. Om aluminiumstickan har två stycken rosa markeringar, betyder det att gravplatsen ingår i en digital vandring.

Vandringen på plats tar ca. 60 min.

Toppbild: AB Upsala Valskvarn, kvarteret Njord, Väderkvarnsgatan, Uppsala 1935. Foto: Axel Sagerholm / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.

  

Bild- och musikförteckning.

Film “Starta här” – Fotografier och bilder:

Vaksala torg och Vaksalaskolan, Fålhagen, Uppsala 1931. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Stortvätt. Fyra kvinnor stortvättar på gårdsplanen, Sävasta, Altuna socken, Uppland okänt år. Foto: John Alinder / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Kungsängstull och Strandbodgatan, Kungsängen, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Sysslomansgatan mot söder från S:t Olofsgatan, Fjärdingen, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Ekebybruk järnvägsstation, Uppsala efter 1912. Foto: Okänd fotograf / Järnvägsmuseet. Public Domain.
Vykort – tegelbruksarbetare, S:t Eriks, Uppsala 1920-tal. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. Public Domain.
Höstmarknad på Vaksala torg, Uppsala 1909. Foto: Foto: Ivar Laurén / Upplandsmuseet. Public Domain.
Jästfabriken från gårdssidan, Upsala Ångqvarns AB, kvarteret Ångkvarnen, Uppsala 1913. Foto: Henri Osti’s Fotografiateliér / Upplandsmuseet. Public Domain.
Stora Torget med spårvagnar, Uppsala 1906–1907. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. Public Domain.
John Alinder med flera vid arbete med tvätt, Sävasta, Altuna socken, Uppland okänt år. Foto: John Alinder / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Vy över stadsdelen Kvarngärdet, Uppsala, 1950–1952. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Uppsala järnvägsstation ca 1880–ca 1900. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården. Filmat våren 2024.
Drönarfilm: David Abrahamsson, maj 2024, del av Gamla kyrkogården med vy mot domkyrkan och slottet.
Musik: Remeber Your Past. Golden Age Radio. | Fine By Me. Martin Klem. Adobe Stock.

 

Film 1 “Hjalmar Söderberg” – Fotografier och bilder:

Promenad på Västra Ågatan, Uppsala 1900. Foto: August Fredrik Schagerström / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kvinnor och män på trappan till Kallbadhuset, Uppsala 1924. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. Public Domain.
Fabrikör Hjalmar Söderberg, Uppsala 1903. Foto: Anders Larsson / UUB. Public Domain.
Arboga sf. Hamnen i Arboga. 1870–1890-tal. Foto: Okänd fotograf / Västmanlands museum. Public Domain.
Korsningen Kungsgatan 49–Vaksalagatan 13, kvarteret Sala, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kungsgatan–Vaksalagatan, kvarteret Frigg, Dragarbrunn, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Annons för Söderbergs butik, hämtad från från tidningen Upsala, N:o 116, 1896-09-29. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Annons för Söderbergs butik, hämtad från från tidningen Upsala, N:o 69, 1892-06-11. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
AB Hjalmar Söderberg, Dragarbrunnsgatan 65, kvarteret Brynhild, Uppsala. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Hantverket omistligt för mänsklig kultur”, Uppsala 1934. AB Hjalmar Söderbergs monter i beklädnadsavdelningen på Upsala Fabriks- och handtverksförenings utställning, en trappa upp,
“Modevisning”, Uppsala december 1956. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Pojkar med jackor tillverkade av AB Hjalmar Söderberg, Uppsala. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
Kvarteret där Anders Larssons ateljé låg, Vaksalagatan 15, Uppsala okänt år. Foto: Anders Larsson / Upplandsmuseet. Public Domain.
Fabrikör Erik Söderberg, AB Hjalmar Söderberg, Dragarbrunnsgatan 65, Uppsala 1935. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Söderberg, AB Hjalmar, nya affären, Uppsala 1955. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Vaksalagatan, Uppsala februari 1960. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Folksamling i hörnet Vaksalagatan–Kungsgatan, Uppsala 1956. Foto: Ivar Laurén / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Bostadsinteriör – fabrikör Hjalmar Söderberg, Uppsala 1933. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
AB Hjalmar Söderberg, Dragarbrunnsgatan 65, kvarteret Brynhild, Uppsala 1935. ID: PS09689. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
AB Hjalmar Söderberg, Dragarbrunnsgatan 65, kvarteret Brynhild, Uppsala 1935. ID: PS09691. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
AB Hjalmar Söderberg, Dragarbrunnsgatan 65, kvarteret Brynhild, Uppsala 1941. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Nybron och bebyggelse längs Östra Ågatan, Uppsala. Foto: Ossian Wallin / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kvarteret Domen, Uppsala. Foto: Ossian Wallin / Upplandsmuseet. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt från Dragarbrunnsgatan 65, filmat våren 2024.
Musik:
Lo-Fi Hip-Hop Beat Warm. STORMUSIC. | Frozen in the Moment. Christophe Gorman. Adobe Stock.

 

Film 2 “Erik Ofvandahl” – Fotografier och bilder:

Erik Ofvandahl, okänt år, okänd fotograf. Bild ur: Ofvandahl, Erik “Blick och tanke”. Uppsala, 1902, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB. Foto: Henrik Zetterberg.
Ofvandahls konditori Sätra Brunn. E Anderssons Cafe. Digitaliserad av Brunnsmuseet., Public Domain, via Wikimedia Commons.
Reprofotografi – Östra Ågatan Uppsala, ca 1870–ca 1880. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. Public Domain.
Annons, Konditori och Damkafé. Hämtad från Upsala, N:o 121, 1885-10-15. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Annons, E. Anderssons Konditori. Hämtad från Fyris, N:o 147, 1887-12-19. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Sysslomansgatan–S:t Olofsgatan, Fjärdingen, Uppsala, 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Notis, diverse. Ofvandahl byter namn. Hämtad från Upsala, N:o 58, 1901-03-09. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Västra Ågatan, Uppsala 1896. Taget från Ö. Åg. 27 III i maj 1896. Foto: Th. Bäckström / UUB. Public Domain.
Gruppfotografi med kvinnliga och manliga studenter, Uppsala 1893. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Bild av Ofvandahl, Erik “Sagodikt”. Uppsala, 1901, Wretmans tryckeri. Foto: Henrik Zetterberg.
Framsida av Ofvandahl, Erik “Blick och tanke”. Uppsala, 1902, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB. Foto: Henrik Zetterberg.
Bild av vers ur, Ofvandahl, Erik “Blick och tanke”. Uppsala, 1902, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB. Foto: Henrik Zetterberg.
Bild av dikt ur, Ofvandahl, Erik “Blick och tanke”. Uppsala, 1902, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB. Foto: Henrik Zetterberg.
Sysslomansgatan–S:t Johannesgatan, Fjärdingen, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Fikagäster på Ofvandahls konditori, Uppsala 1961. Foto: Torbjörn Ehnvall / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Dödsannons. Erik Ofvandahl. Hämtad från Dagens Nyheter, 1949-11-08. Foto: Kungliga biblioteket. Med tillstånd från DN.
Notis. Ofvandahl läser dikter. Hämtad från Upsala, N:o 276, 1902-11-27. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Konditor Erik Ofvandahl i hemmet, Uppsala 1937. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
Vy över korsningen S:t Olofsgatan–Sysslomansgatan, Uppsala 1973. Foto: Ola Ehn / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
“Jubel på Ofvandahls 100-årsdag”, Uppsala 1948. Bild-id: UB006823 och UB006820. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Sysslomansgatan mot söder från S:t Olofsgatan, Fjärdingen, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Äldre papperspåsar, okänt år, Ofvandahls konditori, Uppsala 2024. Foto: Henrik Zetterberg.
Räkning, socker, 1890-tal, Ofvandahls konditori, Uppsala 2024. Foto: Henrik Zetterberg.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården, filmat våren 2024. Samt delar av Sysslomansgatan, filmat 2023 och 2024.
Musik:
Coffeeshop Stories. Almost Here | Patisserie. Stephan Rozier | Scandinavian Folk 15. Traditional. Adobe Stock.

 

Film 3 “Martin Edlund” – Fotografier och bilder:

“Isbjörn köper varmkorv hos herr Dannholm”, Stora Torget, Uppsala 1961. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Glasburkar med Kungs-ättiksprit från AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39, Uppsala 1937. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Direktör Martin Edlund och barn firar Barnens Dag, Uppsala maj 1945. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
AB Upsala Valskvarn, kvarteret Njord, Väderkvarnsgatan, Uppsala 1935. Foto: Axel Sagerholm / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Kvarnarbetare utanför Upsala Valskvarn i Vaksalagaten 30, kvarteret Njord, Kvarngärdet, Uppsala 1931. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39, kvarteret Ejnar, Kvarngärdet, Uppsala. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
“Upsala ättiksfabrik firar 50-årsjubileum med stort nybygge”, Uppsala 1935. Industriarbetare i lokal med senapsglas i trälårar, AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Upsala ättiksfabrik firar 50-årsjubileum med stort nybygge”, Uppsala 1935. Industriarbetare och förman i lokal där senapsburkar förpackas i trälårar, AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Produktion av reklam för Slotts senap, för AB Upsala Ättiksfabrik, Uppsala augusti 1939. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Upsala ättiksfabrik firar 50-årsjubileum med stort nybygge”, Uppsala 1935. Exteriör av de ny- och ombyggda industrilokalerna, AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Vaksala torg innan bygget av Vaksalaskolan, Uppsala, sannolikt tidigt 1920-tal. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Upsala ättiksfabrik firar 50-årsjubileum med stort nybygge”, Uppsala 1935. Packning av flaskor med ättika, AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Upsala ättiksfabrik firar 50-årsjubileum med stort nybygge”, Uppsala 1935. Försäljningschefen Sven Frohm, verkställande direktören Carl Wiksell, driftsingenjören Bruno Knebel och direktör Martin Edlund, AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Upsala ättiksfabrik firar 50-årsjubileum med stort nybygge”, Uppsala 1935. “De stora behållarna av rostfritt stål för ättiksjäsningen”- AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
AB Upsala Sidenväverier, Kålsängsgränd, Uppsala 1936–1937. Foto: Axel Sagerholm / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
“Upsala sidenväveriers kapacitet fördubblad”, Uppsala 1941. Kvinnor arbetar vid vävstolar, AB Upsala Sidenväverier, Suttungs gränd. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Upsala sidenväveriers kapacitet fördubblad”, Uppsala 1941. Kvinna vid industrimaskin i en av de nytillkomna lokalerna, AB Upsala Sidenväverier, Suttungs gränd. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kvinna i arbete på Uppsala Sidenväverier, Uppsala 1948. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Uppsala Sidenväverier sannolikt 1947. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Fest i samband med invigningen Sidenväveriernas nya fabrik, Uppsala 1948. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Martin Edlund, Folke Edlund och Gustaf VI Adolf vid spolmaskinerna, Upsala Sidenväverier 1951. Foto: Axel Sagerholm / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Barnen på daghemmet säger adjö till kung Gustav VI Adolf vid besöket på Upsala Sidenväverier 1951. Fotograf: Axel Sagerholm / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Direktör Martin Edlund och barn firar Barnens Dag, Uppsala maj 1945. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Barnens dags första maj i Upsala en stor succès”, 1942. Byggmästaren Anders Diös, direktör Martin Edlund med flera på Vaksalaskolans gård. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Upsala ättiksfabrik firar 50-årsjubileum med stort nybygge”, Uppsala 1935. Packning av senap, AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Slotts senap turistförpackning. AB Upsala Ättiksfabrik. Foto: Unilevers arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. In Copyright.
Receptbroschyr. Utan år. AB Upsala Ättiksfabrik. Foto: Unilevers arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. In Copyright.
“Över 2,000 barn i B.D.-tåget. Stor succès trots regnet”, Uppsala 1944. Sekreteraren och ordföranden i Barnens Dagsföreningen, folkskollärare Birger Lindell och direktör Martin Edlund med byggmästaren Anders Diös. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Slotts AB, Kungsgatan 66, Uppsala 2008. Foto: Bengt Backlund / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Arbetare på Slotts AB, Kungsgatan 66, Uppsala 2008. Foto: Bengt Backlund / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
“Upsala ättiksfabrik firar 50-årsjubileum med stort nybygge”, Uppsala 1935. Kvinnor tvättar glas, AB Upsala Ättiksfabrik, S:t Persgatan 39. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Julfest i Valskvarn, direktör Edlund som tomte, Kvarngärdet, Uppsala 1952. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt från Börje i närheten av Skäggesta, filmat våren 2024.
Musik: 
Cooking Hip-Hop. Frequently Asked Music. | Summer Memories. Gavin Luke. Adobe Stock.

 

Film 4 “Carl Wolrath” – Fotografier och bilder:

Carl Emil Wolrath, Uppsala 1905. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Svartbäcksgatan mot norr från S:t Olofsgatan, Dragarbrunn, Uppsala 1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Notis. Härmed tillkännagifves. Hämtad från Upsala Nya Tidning, N:o 1852, 1901-09-09. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
AB Wolrath & Co, Svartbäcksgatan, Uppsala augusti 1940. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Svartbäcksgatan, kvarteret Klostret, Uppsala 1961. Foto: Ivar Laurén / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Svartbäcksgatan, kvarteret Klostret, Uppsala augusti 1940. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
AB Wolrath & Co:s järnaffär, Svartbäcksgatan 14, Uppsala september 1943. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
AB Wolrath & Co:s järnaffär, Svartbäcksgatan 14, Uppsala november 1941. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
AB Wolrath & Co:s järnaffär, Svartbäcksgatan 14, Uppsala, interiör oktober 1941. Bild-id: GS02395. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
AB Wolrath & Co, Svartbäcksgatan, Uppsala, interiör 1940-tal. Foto: Bröderna Östling foto AB / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
Kontorister hos AB Wolrath & Co, Svartbäcksgatan, Uppsala november 1937. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Grupporträtt – personalen hos AB Wolrath & Co, Svartbäcksgatan 14, Uppsala september 1941. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
Lastbil International från AB Wolrath & Co i Uppsala hamn, Uppsala juli 1937. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Portar, Wolraths Interiör, man vid skjutdörr och bil på väg in, 1956. Foto: Sune Sundahl / ArkDes. Public Domain.
AB Wolrath & Co:s bilhandel på Björkgatan, Fålhagen, Uppsala. Foto: Evert Skirgård / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Carl Emil Wolrath, Uppsala 1905. Bild-id: 8525. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Minnesplakett. Carl Wolrath, 60-årsdagen. Foto: Från privat samling.
“Stort intresse i Upsala för televisonsveckan” – skådelystna på trottoaren utanför AB Wolrath & Co, Svartbäcksgatan 14, Uppsala 1954. Bild-id: UB018693 och UB018692. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
AB Wolrath & Co:s järnaffär, Svartbäcksgatan 14, Uppsala 1935. Foto: Axel Sagerholm / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Wolraths järnaffär på Svartbäcksgatan 14, Uppsala 1974. Ur Sture Carlssons bildarkiv, hos Föreningen Företagens Historia i Uppsala län. Foto: Sture Carlsson / Företagens historia. In Copyright.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården, filmat våren 2024.
Musik: 
Meadows in Småland. Franz Gordon. Adobe Stock.

 

Film 5 “Henrik Gahn” – Fotografier och bilder:

Grupporträtt med Henrik Gahn, Filip Mannerstråle, Severin Axell, Fredrik Söderlund. Foto: Heinrich Osti / UUB. Public Domain.
D 102: Uppsala stadshotell 1887. Foto: Heinrich Osti / UUB. Public Domain.
Fyrisån, delar av Östra Ågatan och Västra Ågatan i Uppsala ca 1860–ca 1870. Foto: Heinrich Osti / UUB. Public Domain.
Stora torget i Uppsala, ca 1880. Foto: Heinrich Osti / UUB. Public Domain.
Annons, Blanksvärta. Hämtad från Upsala Nya Tidning, N:o 1222, 1898-11-30. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Tryck med bilder och text gällande Henrik Gahns Aseptin-Amykos-Akt.Bol., kvarteret Gudrun, Uppsala 1890-tal. Foto: Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Henrik Gahns Aseptin-Amykos AB Uppsala 1930. Foto: Okänd fotograf / Tekniska museet. Public Domain.
Förpackning. Amykos. Rund flaska av ofärgat glas med lång, smal hals med korkbit i öppningen. Foto: Olle Norling / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Interiör från operationssal, under pågående operation kring sekelskiftet 1900. Sex kvinnor och två män i vita kläder är samlade runt patienten. Foto: Okänd / Nordiska museet. CC BY-NC-ND.
Kabinettsfotografi – Carolina Rediviva, Uppsala 1860-tal. Foto: P Hansellis fotografiska atelier / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kålsängsgränd–Kungsängsgatan, kvarteret Gudrun, Uppsala 1969–1971. Foto: Sören Hallgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Manuell paketering och etikettering på Gahns, Uppsala 1905. Foto: Okänd / Upplandsmuseet. Public Domain.
Henrik Gahns AB, kvarteret Gudrun, Uppsala. Foto: Bröderna Östling foto AB / / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
Förpackning. Tvålask, Henrik Gahns lanojatvål. Foto: Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Annons. Henrik Gahns Toilettvålar. Hämtad från Upsala, N:o 135, 1889-11-14. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Henrik Gahns AB, Uppsala mars 1937. Bild-id: PS13750. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Rivning, Henrik Gahns AB, kvarteret Gudrun, Uppsala 1980–1985. Foto: W Andersén / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Henrik Gahns AB, Uppsala mars 1937. Bild-id: PS13739. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Henrik Gahns Aktiebolag Fabriker: Kontoret med personal, Uppsala, 1917. Foto: Okänd / UUB. Public Domain.
Etikett, “Henrik Gahn ́s Aseptin Amykos Aktiebolag. ÄKTA ASEPTINTVÅL”. Foto: Olle Norling / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Henrik Gahns AB, Uppsala 1938. Bild-id: PS08486. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Henrik Gahns AB, Uppsala mars 1937. Bild-id: PS13748. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Dödsannons, Henrik Gahn. Hämtad från Upsala, N:o 37, 1874-03-31. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Henrik Gahn, Uppsala ca 1870–ca 1874. Foto: Heinrich Osti / UUB. Public Domain.
Henrik Gahns Aktiebolag Fabriker: Laboratoriet med två män vid skrivbord, Uppsala, 1917. Foto: Okänd / UUB. Public Domain.
Henrik Gahns AB, Uppsala. Bild-id: DIA05616. Foto: Okänd / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Henrik Gahns AB, Uppsala 1938. Bild-id: PS08487. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Reklamartikel. Reklamskylt av papp för Gahns tvålar. Foto:Anja Szyszkiewicz / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården, filmat våren 2024. 
Musik: 
The Best Medicine. Martin Klem. | The Inventor. David Celeste. Adobe Stock.

 

Film 6 “Adolf Nyman” – Fotografier och bilder:

Nymans verkstäder, Uppsala ca 1900–ca 1907. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Lilly Margit och Carl-Gustav Robert Zetterberg, Uppsala sannolikt 1940-tal. Foto: Okänd fotograf / Från privat samling.
Adolf Fredrik Nyman, Uppsala 1885. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Klostergatan–Dragarbrunnsgatan, Dragarbrunn, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Cykelveckan inledd i strålande väder”, Uppsala 1934. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Nymanbolagen, verkstadsklubbens jubileum, Uppsala 1953. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Cykel genom tiderna. Nymanbolagen, kortege med veterancyklar, Vaksalagatan, Uppsala 1952. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Dödsannons. Anders Fredrik Nyman. Hämtad från Upsala, N:o 36, 1889-03-26. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Notis. Firma, bröderna Nyman. Hämtad från Upsala, N:o 41, 1893-04-08. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Personalen på AB Nymans Verkstäder, Uppsala tidigt 1900-tal. Foto: Emil L:son Finn / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Nymans verkstäder, Uppsala 1907. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Nymans verkstäder, personer utanför fabriken, Uppsala 1907. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Nymans verkstäder, interiör i fabriken, Uppsala ca 1900–ca 1907. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Flygfoto över Fålhagen och Kvarngärdet, med Vaksalaskolan och Vaksala torg, Uppsala 1947. Foto: AB Flygtrafik / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
AB Nymans Verkstäder, kvarteret Noatun, S:t Persgatan, Uppsala okänt år. Foto: Bröderna Östling foto AB / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt från S:t Persgatan 28-30, filmat våren 2024.
Journalfilm: Delar från “Aktiebolaget Nymans Verkstäder Uppsala”, 1927. AB Svenska Biografteatern. Filmen kan ses i sin helhet på Filmarkivet.se.
Musik:
Bikes. Headlund | Traveling Together. A|C. Adobe Stock.

 

Film 7 “Gabriel Wilhelm Gillberg” – Fotografier och bilder:

Oljemålning av G. W. Gillberg. Förmodligen målad av Alexis Wetterberg 1858. På porträttet syns Serafimermedaljen. Vid fototillfället deponerades tavlan vid Sveriges lantbruksuniversitets arkiv. Foto: Henrik Zetterberg.
Tegelsmora kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11537/C/3(1780-1825),bildid: C0005056_00064. Foto: Riksarkivet. Public Domain.
Charta öfwer Upsala stad no II med Kongl. Maijts allernådigaste privilegio utgifven i Stockholm år 1770 / af Jonas Brolin ingenieur vid Kongl. Landtmäteri Contoiret. Foto: UUB. Public Domain.
Utsikt över Akademikvarnen, Dombron och närliggande hus, från färjan, Uppsala. Konstnär: Johan Gustaf Härstedt, utförd ca 1800. Foto: UUB. Public Domain.
Tavla. Barnlik i helfigur omgivet av rosor. Oljemålning. Foto: Bertil Wreting / Nordiska museet. CC BY-NC-ND.
Teckning i blyerts. Porträtt av Gabriel Wilhelm Gillberg, Uppsala. Foto: Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Skrin. 1843 års barnhusfond. Uppsala stadsarkiv. Foto: Henrik Zetterberg.
Del av protokoll, 24 november 1843. 1843 års Barnhusfonds Protokolls-Bok. Uppsala stadsarkiv. Foto: Henrik Zetterberg.
Notis, Gillbergska barnhemmet. Hämtad från Upsala Nya Tiding, N:o 622, 1894-12-31. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Dödsannons, Gabriel Wilhelm Gillberg. Hämtad från Upsala, N:o 36, 1890-03-27. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Inbjudningskort. Gillbergska Barnhuset. Foto: Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Tullgarn, Östra Ågatan 99, Kungsängen, Uppsala, från norr 1908. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Gamla Gillbergska barnhemmet, Tullgarn, Uppsala 1964. Foto: Ola Ehn / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Lista med barnnamn. Ur Gillbergska barnhemmets arkiv, volym A1:1, Uppsala stadsarkiv. Foto: Henrik Zetterberg.
Gillbergska barnhemmet, Sysslomansgatan, Uppsala okänt år. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
“De nio sista barnsköterskorna utexaminerade vid Gillbergska”, Uppsala 1962. Barnsköterskan Margareta Westblom tillsammans med “näpna små skyddslingar” på Gillbergska barnhemmet, Sysslomansgatan 37. Bild-id: UB032921 och UB032911 Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Kokerskan Titti Lind steker köttbullar, lättvårdsavdelningen Ringblomman, Gillbergska barnhemmet, Sysslomansgatan 37-39, Uppsala 1986. Foto: Tommy Arvidsson / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Fyristorg, Uppsala juli 1890. Foto: Henri Osti’s Fotografiateliér / Upplandsmuseet. Public Domain.
S:t Eriks torg med bl a Konsistoriehuset och Ekermanska huset, Uppsala, sannolikt 1920-tal. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Målning av körbanan innan invigningen av Genomfarten, kvarteret Holmen, Uppsala augusti 1935. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Uppsala domkyrka. Carl Peter Hilleström (1760‐1812). Upsala domkyrka. Olja på duk, 41 x 58 cm. Foto: Wikimedia Commons. Public Domain.
“Upsala. Bryggerigården vid Dombrogatan”, Gillbergska huset, kvarteret Holmen, Uppsala 1912. Foto: August Fredrik Schagerström / Upplandsmuseet. Public Domain.
Akademikvarnen och Kvarnfallet med Uppsala domkyrka i bakgrunden före 1885. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. Public Domain.
Gillbergska huset, Fyristorg, Uppsala innan Genomfarten byggdes, februari 1934. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Gillbergska huset vid Fyristorg, Uppsala i februari 1935, innan Genomfarten byggdes. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården, Tegelsmora kyrka, gamla Gillbergska barnhemmet på Sysslomansgatan samt Gillbergska huset vid Fyristorg, filmat våren 2024.
Musik: Angels. Yonder Dale | A Beachside Stroll. Nocturnal Spirits. Adobe Stock.

 

Film 8 “Ester Bobeck” – Fotografier och bilder:

Charta öfwer Upsala stad no II med Kongl. Maijts allernådigaste privilegio utgifven i Stockholm år 1770 / af Jonas Brolin ingenieur vid Kongl. Landtmäteri Contoiret. Foto: UUB. Public Domain.
Ester Bobeck, Uppsala tidigt 1900-tal. Foto: Olof Östling / Från privat samling.
Visitkort, Ester Ericsson. Från privat samling. Foto: Henrik Zetterberg.
Ester Bobecks (då Ericsson) första tobaksbutik på Östra Ågatan 27 i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Från privat samling.
Sysslomansgatan mot sydöst från S:t Olofsgatan, kvarteret Karin, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Affärs- och bostadshus, korsningen Smedsgränd – Kungsgatan 51, kvarteret Sala, Uppsala före 1914. Betty Bergs tobakshandel. Foto: Henri Osti’s Fotografiateliér / Upplandsmuseet. Public Domain.
Sex män, Harald Falk tvåa från vänster, iklädda studentmössor och rock, vid Sankt Eriks brunn, Uppsala omkring 1900. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. Public Domain.
Ester Bobeck i en av sina butiker, sannolikt Östra ågatan, okänt år. Foto: Okänd fotograf / Från privat samling.
Nils Noréns Cigarrfabriks AB, Svartbäcksgatan 39, Uppsala före 1906. Foto: Henri Osti’s Fotografiateliér / Upplandsmuseet. Public Domain.
Arkitekter: Sverige: Jean Eric Rehn. Studie i tuschlavyr. “Klingenstierna, professor i Uppsala, 1747”. Foto: Kungl. Konsthögskolan. Public Domain.
Tre personer står på Järnbron, Uppsala påsken 1923. Foto: Birger Enlund / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Ateljéporträtt – fotografen Henri Osti, Uppsala före 1914. Foto: Henri Osti’s Fotografiateliér / Upplandsmuseet. Public Domain.
Del av Östra Ågatan fotograferat från Västra Ågatan, Uppsala ca 1860. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Ester Bobeck. Påskrift på fotografiet “Mamma på 59an, torsd. 28 juni 1945”. Foto: Okänd fotograf / Från privat samling.
Reprofotografi – “Syskrinet “och “Sju helvetes gluggar”, kvarteret Örnen, Östra Ågatan–Bäverns gränd, Uppsala. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Hamnen i Uppsala från söder, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Trettiofemåringar i vapenrock på Polacksbacken”, Uppsala 1938. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Krogen “Sju helvetes gluggar” rivs för att lämna plats för bygget av bostadsrättsföreningen Islandsgården, kvarteret Örnen, Östra Ågatan, Uppsala december 1935. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Bostadsrättsföreningen Islandsgården under byggnation, kvarteret Örnen, Östra Ågatan – Bäverns gränd, Uppsala oktober 1936. Delar av krogen “Sju helvetes gluggar” är kvar. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Hus A, tomt 11, Vaksalagatan 9, kvarteret Sala, Uppsala 1968. Foto: Gunilla Cedrenius / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Interiörbild från Bobecks Tobak, Uppsala 1967. Ur Sture Carlssons bildarkiv, hos Föreningen Företagens Historia i Uppsala län. Foto: Sture Carlsson / Företagens historia. In Copyright.
Studentliv – Karin Källner och Reidun Hannerz har bytt ut cigaretten mot pipa, Uppsala 1964. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Studenter, Ergos redaktion, Uppsala 1955. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Kvarteret Svanen, Dragarbrunnsgatan, Uppsala 1946. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Ester Bobeck med sin hund på balkongen, bostaden Ö. Ågatan, Uppsala okänt år. Foto: Okänd fotograf / Från privat samling.
Reprofotografi – Fyrisån, Gamla Nybron och Östra Ågatan, Uppsala. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. Public Domain.
Upsala. “Sju helvetes gluggar”. 1912. Foto: August Fredrik Schagerström / Upplandsmuseet. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt del av Västra och Östra ågatan, filmat våren 2024.
Musik: 
Smokey Room. Arturo Kumanto. Adobe Stock.

 

Film 9 “Anders Strandberg” – Fotografier och bilder:

B 1752: Anders Strandberg, manufakturhandlare, Uppsala 1892. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Stora Torget, kvarteret Rådhuset, Uppsala 1890-talet. Foto: Henri Osti’s Fotografiateliér / Upplandsmuseet. Public Domain.
B 3579: Anders Strandberg, Uppsala 1897. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Annons för Strandbergs affär på Kungsängsgatan 2. Hämtad från Upsala, N:o 102, 1885-09-01. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Annons för Strandbergs affär på Kungsängsgatan 2. Hämtad från Upsala, N:o 110, 1885-09-19. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Hörnet Kungsängsgatan–Stora Torget, med Rudbeckska gården från norr, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Anders Strandberg med familj utanför sin affär vid Svartbäcksgatan år 1897. Foto: Okänd fotograf / Uppsala stadsarkiv. Public Domain.
Strandbergska huset 1906. Spårvagnar vid Stora torget. Foto: Alfred Dahlgren / Uppsala stadsarkiv. Public Domain.
Grunden till det Strandbergska huset som just börjat uppföras 1905. I bakgrunden ses den tidigare butikslokalen, Anders Strandbergs sybehörshandel. Bild-id: 20695E. Foto: Alfred Dahlgren / Uppsala stadsarkiv. Public Domain.
Presentkort AB Strandbergs. Ur Strandbergs arkiv. Foto: Uppsala stadsarkiv. Public Domain.
Personal i AB Strandbergs affär, Uppsala 1941. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
AB Strandbergs, manufakturaffär i Uppsala 1935. Foto: Gunnar Sundgren / Uppsala stadsarkiv. CC BY-NC-ND.
Del av protokoll, Uppsala Stadsfullmäktige, oktober 1901. Uppsala stadsarkiv. Foto: Henrik Zetterberg.
Del av protokoll, 25 Oktober 1901, Uppsala Stadsfullmäktige, Anders Stranbergs signatur m.fl. Uppsala stadsarkiv. Foto: Henrik Zetterberg.
B 2504a: Handlare Anders Strandberg med familj, Uppsala 1908. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Uppsala stadsfullmäktige 1902, sammanträde i Uppsala rådhus. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Centralbadet, Uppsala troligtvis 1940-tal. Foto: Okänd fotograf (möjligtvis Paul Sandberg) / Uppsala stadsarkiv. Public Domain.
Prislista Centralbadet, Uppsala 1916. Foto: Uppsala stadsarkiv. CC BY-NC-ND.
Kvinnor i sjukvårdsuniform, Akademiska sjukhuset, Uppsala 1921. Foto: Ivar Laurén / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Stora torget, Uppsala, 1903. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. Public Domain.
Stora torget med spårvagnar, Uppsala februari 1933. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Folksamling på Stora Torget, Uppsala, 1903. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. Public Domain.
Upsala. Stora Torget ca 1880–1930. Vykort. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Kabinettsfotografi – Stor Torget, kvarteret Rådhuset, Uppsala, 1895–1900. Foto: Carl Erik Brag / Upplandsmuseet. Public Domain.
Porträtt Anders Strandberg, 1930. Foto: Gunnar Sundgren / Uppsala stadsarkiv. CC BY-NC-ND.
Strandbergska huset vid Stora torget, Uppsala 1945. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Uppsala järnvägsstation ca 1880–ca 1900. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
S:t Johannesgatan österut från Sysslomansgatan, Fjärdingen, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kabinettsfotografi – Göteborgs nation, Drottninggatan, Uppsala 1902. Foto: Carl Erik Brag / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kungsängsgatan norrut från Bredgränd, Dragarbrunn, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Emballering av cyklar på AB Nymans Verkstäder, kvarteret Noatun, Uppsala 1940. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Gårdsinteriör, Dragarbrunnsgatan, kvarteret Svanen, Dragarbrunn, Uppsala 1908. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Henrik Gahns Aktiebolag Fabriker. Gruppfotografi av arbetarna vid fabriken, Uppsala 1917. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Köpmannen Alfred Söderman med personal utanför hans affär på Vaksalagatan 18, Uppsala okänt år. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Kvinnor arbetar i telefonväxel, sannolikt i Uppsala okänt år. Foto: Axel Sagerholm / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Torghandel på Vaksala torg, Fålhagen, Uppsala 1932. Foto: Ossian Wallin / Upplandsmuseet. Public Domain.
Torghandel, Stora Torget, Uppsala 1905. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. Public Domain. Färgläggning, Henrik Zetterberg. Det färglagda fotografiet ska anses som en illustration som nödvändigtvis ej är med den historiska verkligheten överensstämmande.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt Strandbergska husets fasad och balkong, filmat våren 2024.
Drönarfilm: David Abrahamsson, maj 2024, del av Gamla kyrkogården med vy mot domkyrkan och kyrkogårdens hörn mot Kyrkogårdsgatan–S:t Johannesgatan. 
Musik:
Old Memories in LO-FI. Frequently Asked Music | Sewn Together. Line Neesgaard. | Quiet Awakening. Martin Klem. Adobe Stock.