Ebba Boström

Grundare av Samariterhemmet

Carl Peter Thunberg

Botanist, läkare.

Dag Hammarskjöld

Generalsekreterare FN.

Vivi Täckholm

Botanist, författare

Gustaf Fröding

Poet, författare

Gösta Knutsson

Författare, radioman