Anna-Ma Toll

Socialarbetare, byrådirektör

Sven Lilja

Musiklärare, allsångsledare

Henrik Wilhelm Söderman

Grosshandlare, företagare

Johanne Grieg Cederblad

Författare, föredragshållare

Lotten von Kræmer

Författare, filantrop