Rosalie Olivecrona

Författare och kvinnosakskämpe

Hans Rosling

Läkare och folkbildare

Sonja Lyttkens

Matematiker

Eva Andén

Advokat