Uppsala kyrkogårdar

Vi sköter stadskyrkogårdarna och begravningsverksamheten för Uppsala stad, oavsett medlemskap eller livsåskådning.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman.

Uppsala kyrkogårdar ansvarar för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

 

Uppsala kyrkogårdar

Uppsala kyrkogårdar

Besök vår webbplats

Gamla kyrkogårdens historia

Gamla kyrkogårdens historia

Med anor från 1600-talet

Hitta graven

Hitta graven

Undrar du var någon är gravsatt? Sök här (extern sida)

 

Håll utkik efter en rosa markering på gravens skötselsticka

Många av gravplatserna på Gamla kyrkogården har en tillhörande skötselsticka.

Har skötselstickan en rosa markering, betyder det att en eller flera gravsatta personer vid den gravplatsen finns med på denna sida. Har skötselstickan två rosa markeringar, ingår den också i en digital vandring.

Här kan du läsa mer om vad stickans siffror och färgmarkeringar betyder.

 


WEBBPLATSEN ÄR SKAPAD AV:

Henrik Zetterberg (form, layout och bildinsamling)
Jarl Tjernquist (inventering och biografier)

Stort tack till alla anhöriga, släktingar och vänner, som bidragit med fotografier och underlag till webbplatsen.

Material, bilder och fotografier är hämtat från:

Agius, Roland. Uppsalas industriella kulturarv
Auktionshuset Kolonn på Auctionet.com
alvin-portal.org
Antikvariat Mats Rehnström, Stockholm
Bukowskis Auktioner AB
digitaltmuseum.se
En skrift från Piteå kommuns Centralarkiv Nr 1/2000
Folkrörelsarkivet i Uppsala län
GAPF
Hitta.se
Hägg, S. A. Beskrifning över Uppsala kyrkogård (1886)
Konstnärlig kultur. Agnes Geijer och textilforskningen utgiven 2015 på Upplandsmuseet
Kulturella spår i Uppsala. Uppsala kommun
Kungl. Vetenskapsakademien
Lexikonet Amanda
maj-bring.se
Maj Brings fond
Medicinhistoriska museet i Uppsala
Nationalencyklopedin
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Nordisk familjebok
Nya Idun
Ridderstedt, Lars. En levande kyrkogård (2001)
Riksarkivet
Stiftelsen Odinslund
stockholmskallan.stockholm.se
Stockholms stadsmuseum
Stockholms universitet
Svenska Akademien
Svenska kyrkan
Svenskt biografiskt lexikon
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Synskadades riksförbund
Upplandsmuseet
Uppsala industriminnesförening
Uppsala kommun
Uppsala kyrkogårdar
UNT
Uppsala stads historia. Utgivare: Uppsala stads historiekommitté.
Uppsala universitet
Uppsala universitetsbibliotek
Wikimedia Commons
Ärleman, Inger (red). Uppsalakvinnor (2007)