Axel W Persson

1888–1951.

Arkeolog.

Axel W. Persson föddes i Kvidinge och var tidigt intresserad av arkeologi.

Persson bedrev studier både i Sverige och utomlands och intresset av det grekiska språket ledde till att han blev docent i grekiska språket och litteraturen 1915, i klassisk fornkunskap och antikens historia 1921. I Uppsala blev Persson professor i klassisk fornkunskap och antikens historia 1924.

Persson var ledare för framgångsrika utgrävningar i Grekland (Asine 1922–1930, Dendra och Midea 1926–1927, 1937 och 1939 och i Berbati 1936–1937) samt Turkiet (Milas 1938 och Labraynda 1948–1950).

Särskild uppmärksammad blev den oplundrade kupolgraven i Dendra med skatter från mykensk tid som grävdes ut 1926. Upptäckten betecknades som det största arkeologiska fyndet efter Tutankhamuns grav i Egypten. I graven vilade en kung, en drottning och en prinsessa. Därtill återfanns dyrbara gravgåvor såsom guldsvärd och skålar av ädla metaller.

Fynden från kupolgraven hamnade på Atens nationalmuseum. Perssons resultat publicerades i vetenskapliga monografier såsom The Royal tombs at Dendra near Midea (1931). Det verket anses som en klassiker.

Persson återvände till Dendra i slutet av 1930-talet. Där undersöktes borgen i Midea och fem kammargravar. Även där gjordes fynd bestående av ädla metaller och föremål.

Han publicerade också populärvetenskapliga skrifter, exempelvis Hantverk och industri under antiken, Greklands bronsålder och Varifrån stammar järnhanteringen? och medverkade också i uppslagspress, veckotidningar, dagspress och som föreläsare i radio.

Persson höll en serie föreläsningar som professor vid Berkley, vilka sammanfattade hans syn på grekisk religion i förhistorisk tid.

Tillsammans med sin maka gjorde han under andra världskriget en viktig humanitär insats för Grekland i Röda Korsets tjänst.

Efter andra världskrigets slut, gjorde Persson nya utgrävningar. I Labraynda var målet att hitta ursprunget till den minoiska kulturen. Emellertid återfanns en tempelplats för klassisk och romersk tid. Strax därefter, avled Persson av ett slaganfall.

Mellan 1924–1951 var Axel W. Persson professor i klassisk fornkunskap och gjorde genom sina fynd, sitt författarskap och sina föredrag den klassiska arkeologin känd och uppskattad i Sverige. Persson belönades med Övralidpriset.

Persson var en mycket framgångsrik och betydelsefull arkeolog och betraktades vid sin död som en av världens ledande arkeologer. Han är också far till Viktor Persson, mer känd som Bok-Viktor.

 

Gravplats: 0310-0273

Foto: Axel W. Persson, troligen 1924 / Museum Gustavianum. [Bilden är beskuren]
Klicka här för en obeskuren bild

 

 

laddar karta - vänligen vänta...

Axel W. Persson 59.852731, 17.622391 Axel W. Persson1888–1951Arkeolog.Läs mer här