“Vårt gemensamma Uppsala”

I samarbete med Uppsala stadsteater

Berättare: Jennifer Amaka Pettersson, Uppsala stadsteater.
Manus och film: Henrik Zetterberg.
Berättarröst inspelad hos: Yellow Music United AB.

Om vandringen:

På denna kyrkogårdsvandring kommer du att stifta bekantskap med tio personer som på olika sätt påverkat Uppsalas utveckling, lämnat avtryck hos stadens invånare och tillsammans format vårt gemensamma Uppsala. Vi kommer att stanna till vid byggnader och miljöer förknippade med dessa tio personer och med Uppsala som stad.

Instruktioner:

  1. Du kan gå vandringen på plats eller hemifrån med hjälp av din smarta telefon, läsplatta eller dator. I respektive ruta på kartan väljer du mellan att se film eller att lyssna till ljudspår (tar mindre surfmängd).
  2. Går du vandringen på plats, börja då vid Gamla gravkapellet och använd hörlurar.
  3. Till din hjälp har du kartan, GPS-positionering (om du önskar) och bilder på respektive gravplats. Du kan även hålla utkik efter aluminiumstickan (s.k. skötselsticka) som finns på varje gravplats. Om aluminiumstickan har två stycken rosa markeringar, betyder det att gravplatsen ingår i den digitala vandringen.

Vandringen på plats tar ca. 60 min.

Toppbild: Valborgsmässofirande, Stora torget, Uppsala klockan 15.00 den 30 april. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.

  

Bild- och musikförteckning.

Film “Starta här” – Fotografier och bilder:

Utanför Swartbäckstullen, Uppsala. Pennteckning av B.J.G Sparre utförd 1787. Foto: UUB. Public Domain.
Östra hälften af Stor-Torget i Upsala. Akvarell av C.F. Lundén utförd 1790. Foto: UUB. Public Domain.
Stadshotellet Uppsala i hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan, Fjärdingen, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Dragarbrunnsgatan från Bredgränd, Dragarbrunn, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kyrkogårdsgatan från Vasagatan mot norr, Luthagen, Uppsala 1908. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Valborgsmässofirande, Stora torget, Uppsala klockan 15.00 den 30 april. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
Västra Ågatan och Nybron från Östra Ågatan, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt vyer från Uppsala filmat våren 2021 och 2023.
Musik: Rare Delight. Martin Klem. Adobe Stock.

 

Film 1 “Johan Henrik Schröder” – Fotografier och bilder:

Johan Henrik Schröder. Litografi av Johan Elias Cardon utförd 1842. Foto: UUB. Public Domain.
Utsigt af Upsala från Waxsala sidan. Litografi av Carl von Scheele utförd ca 1840–ca 1850. Konstnär Elias Fredrik Martin. Foto: UUB. Public Domain.
Ägaranteckning, Johan Henrik Schröder, 28-08-1806. Från “Konung Gustaf Adolphs och fröken Ebba Brahes märckwärdiga kärleks-handel” 1753. Foto: Okänd / UUB. Public Domain.
Konsistoriehuset, “Kuggis”, vid Uppsala domkyrka, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Schröder, Johan Henrik, Catalogus numorum cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi. Edidit et adornavit Johannes Henricus Schröder … Upsaliæ excudebant regiæ academiæ typographi. MDCCCXXVII, Uppsala 1827. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Upsala. Odinslund. Litografi av Alexander Nay utförd 1870. Foto: UUB. Public Domain.
Carolina Rediviva : huvudfasad. Arkitekturritning av Carl Johan Hjelm, ca 1821–1822. Foto: UUB. Public Domain.
Utsigt från Upsala slott 352. Utsikt mot Carolina Rediviva och Stallgården, Uppsala ca 1870–ca 1890. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Interiör från Carolina Rediviva : universitetsbibliotekets läsesal, Uppsala 1897. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Johan Henrik Schröder. Oljemålning på duk, konstnär Johan Gustaf Sandberg utförd 1840. Foto: UUB. Public Domain.
Vy mot Carolina Rediviva, posthuset och Domkyrkan. Blyertsteckning av Eric Österlund utförd 1850. Foto: UUB. Public Domain.
Del av: Scener från invigningshögtidligheterna i Upsala. : Tecknade af V. Andrén. [illustration i Ny illustrerad tidning 28 maj 1887, nr. 21, s. 179. Text s. 181.]. Foto: UUB. Public Domain.
Uppsala, vy mot Carolina Rediviva från korsningen Drottninggatan–Trädgårdsgatan, Uppsala 1860. Enligt notering på montering: “Uppsala-bilder från 1860-talet H. Osti foto.” På omslag kring montering: “Fotografier tagna av Moosberg av album som ej finns i UUB.” Negativnr. M III 51. Foto: UUB. Public Domain.
Groth, C. M. Karta öfver cholerans utbredning i Upsala år 1857. Kungliga biblioteket, KoB 11 a. Foto: Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
S:t Olofsgatan från Övre Slottsgatan, f d fattighuset i kvarteret Pistolen, Fjärdingen, Uppsala 1901–1902. Huset i förgrunden var under en period epidemisjukhus. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Dödsannons Johan Henrik Schröder. Hämtad från Upsala, N:o 73, 1857-09-11. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Artikel om Kolera. Hämtad från tidningen Upsala, N:o 71, 1857-09-04. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Konsertnotis, förmån för barn som förlorat sina föräldrar i kolera. Hämtad från tidningen Upsala, N:o 84, 1857-10-20. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Karta öfver alla Ägorne till Upsala Stad : Författad i och för Laga Skifte […]. Aktbeteckning B70-1:36. Laga skifte, Uppsala stad 1854. Lantmätare Arvid Norén. Foto: Lantmäteriet, Historiska kartor.
Del av “Karta öfver Uppsala med förstäder : af G. Laurell, stadsingeniör. 1909”. Foto: UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården. Biblioteket, Skokloster slott med tillåtelse av Statens historiska museer. Samt Carolina Rediviva och Odinslund. Filmat våren 2023.
Musik:
Photo Book. Martin Klem. | I Will Remember. Gavin Luke. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org.

 

Film 2 “Maria Henschen” – Fotografier och bilder:

Maria Henschen, Uppsala 1877. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Vy utmed Fyrisån mot Uppsala domkyrka och till höger Uppsala högre allmänna läroverk för flickor, Magdeburg, ca 1896–ca 1900. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Östra Ågatan 13-15, Uppsala ca 1900. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Kyrkogårdsgatan vid Åsgränd, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Lindska skolan i gatukorsningen Svartbäcksgatan – Klostergatan, Dragarbrunn, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Maria Henschen, ca 1862. Foto: R. Piper o. O.L. Thörnblad, Stockholm / UUB. Public Domain.
Familjen Henschen: Före afresan till Brasilien 1867. Bakre raden från vänster, sönerna Esaias Henschen, Salomon Henschen, Wilhelm Henschen och Josef (Joseph) Henschen. Främre raden från vänster Sofia Sjöborg (1805-1882, kusin till L.W. Henschen, död i New Uppsala, Florida, USA), fadern Lars Wilhelm Henschen samt dottern Maria Henschen. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Rådman Lars Wilhelm Henschens gård, Kyrkogårdsgatan 5, Uppsala ca 1865–ca 1867. Maria Henschen på gården med sina elever i den första privatskolan för flickor och på balkongen fadern Lars Wilhelm Henschen. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Annons om Maria Henschens “Flickskola”. Hämtad från Upsala-Posten, N:o 55, 1865-07-12. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Tillkännagivande om Högre Elementar-Läroverk för flickor. Hämtad från Upsala-Posten, N:o 37, 1870-05-10. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Magdeburg. Kvarteret Ånäbben : Västra Strandgatan 11, Uppsala okänt år, sannolikt 1890-tal. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Insidan av “Undervisningsplan och lärokurser vid H. Elementar-Läroverket för flickor i Upsala”. Andra genomsedda upplagan, Uppsala 1873, Akademiska boktryckeriet. Foto: Henrik Zetterberg.
Kabinettsfotografi – Magdeburg, Uppsala 1892. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Syskonen Salomon, Esaias, Wilhelm och Maria Henschen samt Gustaf von Bergen, Uppsala ca 1885–ca 1889. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Carl David af Wirsén, Stockholm ca 1880–ca 1890. Foto: Johannes Jaeger / UUB. Public Domain.
Knut Henning Gezelius von Schéele, Uppsala 1873. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Pontus Wikner, Uppsala ca 1860–ca 1880. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Lärarkåren på Upsala Högre Elementarläroverk för flickor, 1898. Foto: Okänd fotograf / Uppsala stadsarkiv.
Lärarinnor vid flickskolan Magdeburg, Uppsala 1885. Stående fr. v.: Cecilia Carlheim-Gyllensköld, Lydia Alexandersson, Elisabeth May, Hulda Pallin, Anna Schedin, f. Morin, Anna Santesson, Selma Tegelberg, Betty Fagerberg. Sittande fr. v.: Cecilia Danielsson, Janna Santesson, Hedda Blix, Anna Geijer, f. Waern, Maria Alexandersson. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Maria Henschen, brevkort 1910-talet. Foto: Georg Mellqvist & Co / UUB. Public Domain.
Magdeburg. En samling flickor sitter i gräset utanför Magdeburgskolan och läser, ca 1950. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Reprofotografi – läroverket Magdeburg, Uppsala före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt vid Fyrisån vid Magdeburg, filmat våren 2023.
Musik:
Where Rivers End. Headlund. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org.

 

Film 3 “Robert von Kræmer” – Fotografier och bilder:

Robert von Kræmer, Stockholm ca 1870. Foto: W.A. Eurenius & P.L. Quist / UUB. Public Domain.
Utsigt af Uppsala. : Efter en teckning af A. Nay. Trägravyr av Alexander Nay utförd 1875. Foto: UUB. Public Domain.
Målning. Robert von Kræmer som yngre. Foto: Robert von Kraemers släktförenings arkiv.
Royal Suédois. Jägare av Livregementets grenadjärkår. Uniformsteckning av Carl Johan Ljunggren tryckt i boken Minnesanteckningar under 1813 och 1814 års kampanjer uti Tyskland och Norge, utgiven 1855. Foto: Kjell Hedberg / Armémuseum. Public Domain.
Robert Fredrik von Kramer i Andra Gardesregementets (Göta Livgarde)) uniform, med Svärdsordens riddartecken på bröstet. Målning från 1825 av Johan Gustaf Sandberg. Foto: Wikimedia Commons. Public Domain.
Akademiska sjukhuset, Uppsala slott och Uppsala domkyrka, Uppsala före 1885. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Gluntarne : W:m Hellgren & Co. Snus-tobak och cigarr-fabrik Göthgatan No. 48, Stockholm, ca 1850-ca 1900. Etikett till cigarrlåda. I en oval i mitten Uppsala slott sett från öster, runt denna fyra illustrationer i mindre format med bilder som illustrerar fyra sångar ur Gunnar Wennerbergs Gluntarna. Foto: UUB. Public Domain.
Västra Ågatan – Slottsgränd, Uppsala 1901–1902. Västgötaspången och Västgöta nation. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Plan-karta öfver staden Upsala : författad och utgifven år 1855 af H. A. Taube commissions landtmätare. Foto: UUB. Public Domain.
Västra Ågatan, Fyrisån och Östra Ågatan från Islandsbron, Uppsala 1886. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kvarteret Munken vid Västra Ågatan i Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kraemerska gården vid Västra Ågatan, kvarteret Kaniken, Fjärdingen, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Almqvist & Wiksells kontor, Kraemerska gården, Uppsala 1905. Kraemerska gården i kvarteret Kaniken förvärvades av Almqvist & Wiksell år 1902. Foto: Axel Malmström / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Västra Ågatan, Uppsala 1896. Antecknat på montaget: Taget från Ö. Åg. 27 III i maj 1896. Foto. Th. Bäckström. Foto: UUB. Public Domain.
Fontän i Stadsträdgården utanför restaurang Flustret, Uppsala 1906. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Brevkort – Flusterpromenaden, Uppsala okänt år. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Utsikt från Slottsbacken mot Flustret och Stadsträdgården, Uppsala 1860-tal. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Ultuna lantbruksinstitut. Litografi, 1870-tal. Tryckt av Abraham Lundquist & Co. Foto: UUB. Public Domain.
Mangårdsbyggnad, Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Robert von Kræmers dödsannons. Hämtad från Upsala-Posten, N:o 61, 1880-05-26. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Friherre Robert Fredrik von Kræmer (1791-1880), landshövding i Uppsala län (1830-1862). Signerad O. Södermark pinxit 1848. Foto: Wikimedia Commons. Public Domain.
Robert von Kræmer och sonen Robert von Kræmer d.y., fotografi daugerrotyp, förmodligen runt 1850. Foto: Robert von Kraemers släktförenings arkiv.
R. von Kræmer, trägravyr/xylografi av Ida Falander utförd ca 1820–ca 1880. Foto: UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården, vid Östra ågatan, Engelska parken, Stadsparken samt milsten med initialerna R.v.K., filmat våren 2023.
Musik: 
First Regiment March. Nico Dickens. | It Goes On. Peace Reals. Adobe Stock.

 

Film 4 “Henrik Wilhelm Söderman” – Fotografier och bilder:

Upsala. Från Ångbåtshamnen. Litografi av Alexander Nay utförd 1877. Foto: UUB. Public Domain.
Henrik Wilhelm Söderman, ca 1860–ca 1880. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Franz Otto Törnlund, Henrik Wilhelm Söderman, Adolf Olofsson, Uppsala ca 1850–ca 1860. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Etikett brännvin. Upsala Ångquarn AB. Foto: Upsala Ångquarn ABs arkiv hos Föreningen Företagens Historia i Uppsala län. In Copyright.
Teckning från restaurang Rullan i Uppsala 1903. Konstnär: Axel Lekander. Foto:  UUB. Public Domain.
Upsala Ångqvarns AB, Vaksalagatan 5, kvarteret Lejonet, Uppsala okänt år. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-SA 4.0.
“Upsala. “Sju helvetes gluggar”, Östra Ågatan, Uppsala 1912. Foto: August Fredrik Schagerström / Upplandsmuseet. Public Domain.
Reprofotografi – ångbåtar vid stadshamnen, Östra Ågatan, Kungsängen, Uppsala före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Reprofotografi – vy över Östgöta nation, kvarteret Fågelsången, Uppsala före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Reprofotografi – Fyrisån, Gamla Nybron och Östra Ågatan, Uppsala före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kabinettsfotografi – grosshandlare H W Söderman, Uppsala 1890. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Henrik Wilhelm Södermans namnteckning. Hämtad från Ångfartygs Aktie Bolaget Garibaldis Protokollbok från o med den 31/1 1893 t.o.m. 29/1 1900. Stadsarkivet i Uppsala. Foto: Henrik Zetterberg.
Framsida av Ångfartygs Aktie Bolaget Garibaldis Protokollbok från o med den 31/1 1893 t.o.m. 29/1 1900. Stadsarkivet i Uppsala. Foto: Henrik Zetterberg.
Annons Ångfartyget Garibaldi. Hämtad från Upsala, N:o 67, 1862-08-29. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Fartyget Garibaldi vid Hamnplan, stadsdelen Kungsängen, Uppsala före 1905. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Fyrisån och hamnen med ångartyget Fyris I, Uppsala ca 1889–ca 1900. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Fyrisån och Islandsbron, Uppsala ca 1860–ca 1906. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Upsala ångqvarn aktiebolags styrelse och tjenstemän 1893. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Upsala Ångqvarns Aktiebolags Bränneri- och Pressjästfabrik, kvarteret Edda, Svartbäcken, Uppsala, okänt år. Foto: Carl Liljefors / Upplandsmuseet. Public Domain.
Upsala Ångqvarn, inifrån fabriken, 1943. Foto: Gunnar Sundgren / UUB. CC BY-SA 4.0.
“H W Söderman på åktur”, kvarteret Edda, Svartbäcksgatan, Uppsala 1900–1901. Foto: Carl Liljefors / Upplandsmuseet. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt delar av hamnen i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik: 
Sailor Song. Christophe Gorman | Blue Sky Blues. Peter Crosby. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org.

 

Film 5 “Ebba Boström” – Fotografier och bilder:

Grupporträtt – från vänster konduktör, lokförare, överkonduktör och stationskarl på Uppsala centralstation, Uppsala 1890-tal. Foto: Heinrich Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Järnvägsstationen, Uppsala 1889. Foto: Heinrich Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
B 3513: Samariterhemmet : Kvarteret Högne, Hamnesplanaden 14-16, Uppsala okänt år. Foto: Heinrich Osti / UUB. Public Domain.
Ebba Boström, okänt år. Foto: Okänd fotograf / Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
Östanå slott, vy mot väster från färjeleden mellan östanå och Ljusterö, augusti 2009. Foto: Janders / Wikimedia Commons. Public Domain.
Östra Ågatan 13-15, Uppsala ca 1900. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Bäverns gränd – Kungsgatan, Kungsängen, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Vy över stan, Sammanbindningsbanan, Stockholm ca 1860–ca 1869. Foto: Okänd fotograf / Järnvägsmuseet. Public Domain.
Stockholm, Kv Rådstugan 1, Stortorget 2, Börshuset. Frontalexteriör snett ovanifrån. “Vid något festligt tillfälle. Ant. taget fr. ateliern Stortorget 9.” Stereoskopbild, ca 1865–1875. Foto: Wilhelm Lundberg Fotografi Atelier Stockholm / Nordiska museet. Public Domain.
Mildmay Mission Hospital, 1892. Foto: Okänd fotograf / Wikimedia Commons. Public Domain.
Blasieholmskyrkan i Stockholm, ca 1890–ca 1920. Foto: Okänd fotograf / Wikimedia Commons. Public Domain.
Agnes Jones detail from window in Liverpool Anglican cathedral. CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Ebba Augusta Boströms bostadshus, Bäverns gränd, Uppsala 1888. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Gamla sjukhemmet, Uppsala okänt år. Foto: Okänd fotograf / Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
Svartbäcksgatan med Carl von Linnés bostad, kvarteret Örtedalen, Uppsala 1878. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. Public Domain.
Tjänarinnehemmets arbetssal med elever, okänt år. Foto: Okänd fotograf / Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
Elevmatsal med elever, okänt år. Foto: Okänd fotograf / Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
Tjänarinnehemmets tvättstuga med elever, okänt år. Foto: Okänd fotograf / Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
Barnhemmet från gårdssidan, okänt år. Foto: Okänd fotograf / Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
B 0778: Samariterhemmet, Uppsala 1894. Foto: Heinrich Osti / UUB. Public Domain.
Del av plan av Samariterhemmets sjukhus bottenvåning. Stadsarkivet i Uppsala. Foto: Henrik Zetterberg.
Glasnegativ X 12 Flickgrupp Samariterhemmet, okänt år. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Ebba Boströms dödsannons. Hämtad från Aftonbladet N:r 39, 1902-05-14. Foto: Kungliga biblioteket. Public Domain.
Korridor, gamla delen av Samariterhemmet. Foto: Henrik Zetterberg. Fotograferat med tillåtelse från Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
Del av kyrksalen, gamla delen av Samariterhemmet. Foto: Henrik Zetterberg. Fotograferat med tillåtelse från Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
Trappa, gamla delen av Samariterhemmet. Foto: Henrik Zetterberg. Fotograferat med tillåtelse från Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
Sal, gamla delen av Samariterhemmet. Foto: Henrik Zetterberg. Fotograferat med tillåtelse från Samariterhemmet Diakoni Uppsala.
Rum, gamla delen av Samariterhemmet. Foto: Henrik Zetterberg. Fotograferat med tillåtelse från Samariterhemmet Diakoni Uppsala.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården, filmat våren 2023. Delar av Samariterhemmet med tillåtelse av Samariterhemmet Uppsala, våren 2023.
Musik: 
Nearer My God to Thee. Oleg Kirilkov. Music_For_Videos. Pixabay.
Ljudeffekter: Freesound.org.

 

Film 6 “Carl Axel Ekholm” – Fotografier och bilder:

Carl Axel Ekholm, Uppsala 1899. B 2734, C. A. Ekholm med familj. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Konstakademien, Stockholm 2016, fasad mot Fredsgatan 12. Bysmon, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
Reprofotografi – Stora torget, kvarteret Rådhuset, Uppsala 1890-talet. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Ritning till Nybyggnad Å Tomten No 2 Qv: Trudhem. Huset är beläget på Österplan 13. Stadsarkivet. Foto: Henrik Zetterberg.
Branden i Uppsala 1702 [ Illustration på titelsida till Johan Eenberg, En utförlig relation om den grufveliga eldzvåda och skada som sig tildrog med Upsala Stad den 16 Maji åhr 1702, Upsala 1703. Foto: UUB. Public Domain.
Rudera af Fjerdingen, : el. den del af Upsala stad, hvarest, genom en i stadens fattighus…uppkommen eldsvåda d. 18 junii 1809… 65 gårdar brunno… Ruinerna efter branden 18 juni 1809. Akvarell av Johan Gustaf Härstedt utförd ca 1809. Foto: UUB. Public Domain.
Brandsyn i Odinslund, Uppsala 1900. Fr o m mannen i uniform med hunden vid fötterna och mot höger : brandchef Eriksson, sotarmästare Grönquist, stadsarkitekt Carl Axel Ekholm (i hög hatt), sotarmästare Lodén. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Carl Axel Ekholm med familj, Uppsala 1899. Sittande (hustrun) Anna Ottilia Hildegard, 1848-?, f. Lindahl, Carl Axel Ekholm. Stående dottern Signe Hedvig, 1879-1965, g. Nicklin. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Ritning av Rappska huset. Huset i Jugendstil färdigställdes 1907 och revs 1964. Stadsarkivet. Foto: Henrik Zetterberg.
Närbild av ritningen av Rappska huset. Huset i Jugendstil färdigställdes 1907 och revs 1964. Stadsarkivet. Foto: Henrik Zetterberg.
Närbild av ritningen av huset vid Österplan 13 i Uppsala. Stadsarkivet. Foto: Henrik Zetterberg.
“Bara skalet kvar av Rappska huset”, Sysslomansgatan, Uppsala juli 1965. Bild från rivningen. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Rappska huset i hörnet Sysslomansgatan – Skolgatan, kvarteret Hervor, Luthagen, Uppsala 1908. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
“Torparslottet”, Kungsgatan 69 – Bäverns gränd 24, kvarteret Svanhild, Uppsala före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kvarteret Gerd, Uppsala 1900. Bodénska huset. Foto: Anders Larsson / Upplandsmuseet. Public Domain.

Norrlands studentnation, Västra Ågatan 14, Uppsala, före 1914. Byggnaden ritades av Ekholm men fasaden mot Fyrisån ritades av Isak Gustaf Clason. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Gästrike-Hälsinge studentnation, Trädgårdsgatan, Uppsala före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Flerbostadshus, kvarteret Trudhem, Österplan 13, Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Carl Axel Ekholm, Uppsala 1899. B 2734, C. A. Ekholm med familj. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården, filmat våren 2022 och 2023, Odinslund, Sysslomansgatan-Skolgatan, Regnellianum, Trädgårdsgatan samt del av Fyrisån i Uppsala, filmat våren 2023.
Musik: 
Frozen in the Moment. Christophe Gorman. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 7 “Hildur Akselsson” – Fotografier och bilder:

Flygfoto, Kåbo 1935. [FLY1279] Foto: Oscar Bladh / Uppsala stadsbibliotek.
Flygfoto över stadsdelen Kåbo, Uppsala 1947. Foto: AB Flygtrafik / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Flygfoto, Botaniska trädgården med Slottet och Carolina 1947. Foto: Oscar Bladh / Uppsala stadsbibliotek.
Flygfoto över stadsdelen Kåbo, Uppsala 1947. [FLY1701] Foto: AB Flygtrafik / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Hästekipage vid Grindstugan, Kåbo, Uppsala 1899. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Hildur Akselsson, Uppsala 1895. Glasnegativ C:437. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Villa Tomtebo, Villavägen Uppsala ca 1900–ca 1920. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Hildur Akselsson, Uppsala 1899. Glasnegativ C:438. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Hildur Akselsson, Uppsala 1901. [C 442] Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Del av “Sveriges geografi. För klass 3:dje förberedande” av Hildur Akselsson. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1916. Foto: Henrik Zetterberg.
En av de första skolklasserna på Tomtebo. Sidan 37 från boken “Från kraft till kraft. En levnadsteckning över Hildur Akselsson”. Malin Ribbing-Adell. Uppsala. J. A. Lindblads förlag. Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1948. Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Dag Hammarskjöld utanför FN-byggnaden, 1953. Foto: UN/DPI / Wikimedia Commons.
Överbibliotekarie A. Anderssons barn, Uppsala eventuellt 1899. Fr. v. t. höger: Lars, Hildur, Torsten, Harald, Maria, Ingrid. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Tant Hildur och hennes skolbarn på balkongen Skolgatan 39. Sidan 38 från boken “Från kraft till kraft. En levnadsteckning över Hildur Akselsson”. Malin Ribbing-Adell. Uppsala. J. A. Lindblads förlag. Svenska Tryckeriaktiebolaget, Stockholm 1948. Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Skolgatan från Skolbron, Luthagen, Uppsala 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Vykort – Haglunds bro, Skolgatan, Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. Public Domain.
Hildur Akselsson, Uppsala 1899. Glasnegativ C:439. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården, del av gata i Kåbo samt Villa Tomtebo i Uppsala, filmat våren 2023.

Musik: Lo-Fi Hip-Hop Beat Warm. STORMUSIC. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org.

 

Film 8 “Tycho Hedén” – Fotografier och bilder:

Tycho Hedén, Uppsala okänt år. Foto: Sigrid Wågman / Från privat arkiv.
Tycho Hedén som målare (längst till vänster) vid bygge, ca 1910-tal. Foto: Okänd fotograf / Från privat arkiv.
Grupporträtt – kvinnor och män utanför polisstationen i Uppsala stads rådhus, Vaksalagatan, Uppsala 1938. Tycho Hedén syns i mitten. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Tycho Hedén talar vid Uppsala domkyrka 1 maj 1950. Utgivare Aftontidningen. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
Utbildning. Kleen-Möller, Else, Möller, Gustav, Hedén, Tycho, Eriksson, Einar. Tuna backar, Uppsala 1948. Utgivare Aftontidningen. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
“Byggenskapen vid Tuna backar tar form”, Uppsala 1948. “En huskropp som är färdig till det yttre” i Stiftelsen Uppsalahems bostadsområde i Tuna backar. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Stadsarkitekt Gunnar Leche, Uppsala 1953. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Tuna Backar, Uppsala Flygfoto 1949. Foto: Oscar Bladh / ArkDes. Public Domain.
Skylt, karta över Tuna Backar, vid Torbjörnstorg, 2023. Foto: Henrik Zetterberg.
“Jättelik taklagsfest på Tuna backar i går”, Uppsala 1948. Stiftelsen Uppsalahems ordförande Tycho Hedén talar på taklagsfesten. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Stiftelsen Uppsalahem, Kungabesök, Uppsala, juni 1951. [UB054407]. Invigningen av Tuna Backar. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Stiftelsen Uppsalahem, Kungabesök, Uppsala, juni 1951. [UB054405]. Invigningen av Tuna Backar. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Hus i Tuna Backar, 2023. Foto: Henrik Zetterberg.
Uppsalamålarnas styrelse, 1946. Utgivare Aftontidningen. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
Tycho Hedén i samtal med Tage Erlander, okänt år. Foto: Okänd fotograf / Från privat arkiv.
Födelsedagsporträtt – politiker Tycho Hedén fyller 50 år, Uppsala 1932. Fotograf: Axel Sagerholm / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Boköverlämning mellan makarna Tycho och Olga Hedén, Norby Uppsala okänt år. Foto: Okänd fotograf / Från privat arkiv.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården filmat våren 2023. | Del av “Väg ur en kris” från 1949. Regi: Gunnar Skoglund, Manus: Gunnar Skoglund, Foto: Sven Thermænius, Musik: Sven Rüno, Speaker: Gunnar Skoglund, Produktionsbolag: Tiden och Vi. Filmen kan ses i sin helhet på Filmarkivet.se. | Henrik Zetterberg, hus i Tuna Backar filmat våren 2023. 
Musik: 
My New Home. Rupert Sachs. Adobe Stock.
Ljudeffekter: I ljudspåret är Speakerrösten hämtad från ovanstående film “Väg ur en kris”.

 

Film 9 “Ida Norrby” – Fotografier och bilder:

Ida Norrby, Uppsala ca 1925–ca 1930. Foto: Ellen Claesson / UUB. Public Domain.
Carl Norrby, Stockholm 1870. Foto: W.A. Eurenius & P.L. Quist / UUB. Public Domain.
Jane Miller Thengberg, 1863. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Utsigt från Upsala slott, ca 1870–ca 1890. Vy över Uppsala från slottet mot öst. Foto: Axel Lindahl / UUB. Public Domain.
Fyristorg, Uppsala 1890-tal. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Ida Norrby och Johan August Lundell tillsammans med elever, Uppsala 1918. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Slottsgränd med kvarteren Kaniken och Munken, stadsdelen Fjärdingen, Uppsala, okänt år. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Vykort. Fackskolan för huslig ekonomi, okänt år. Förlag Nordisk Konst, Stockholm. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Husmoderskurs A, 1902–1903. Huvudingången mot gården på huset utefter Trädgårdsgatan. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Lektionssal i Fackskolan för huslig ekonomi, Uppsala okänt år. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Gräddning av bröd. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Ett fotoalbum om fackskolans verksamhet, 1935. Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Kemilektion med lärarinneelever. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Ett fotoalbum om fackskolans verksamhet, 1935. Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Elever i matsal VII, tidigt 1900-tal. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Hedersdoktorer vid Uppsala universitets 450- årsjubileum 1927 : Elsa Brändström, Ida Norrby och Anna Linder. Foto: Ruben Borke / UUB. Public Domain.
Bild ur “Hemmets Kokbok – Utgifven af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala”. Ljus förlag, Stockholm 1903. Foto: Henrik Zetterberg.
Recept ur “Hemmets Kokbok – Utgifven af Fackskolan för huslig ekonomi i Upsala”. Ljus förlag, Stockholm 1903. Foto: Henrik Zetterberg.
Kostråd i ett av Fackskolan för huslig ekonomis fönster mot Slottsgränd, Uppsala 1941.
Fackskolan för huslig ekonomi, Trädgårdsgatan 14, Uppsala 1938. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Lärarinneelev ordnar undervisningsmateriel för provlektion. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Ett fotoalbum om fackskolans verksamhet, 1935. Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
“Studentliv i Uppsala”, september 1956. Antagligen elever vid Fackskolan. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Del ur “Journal för Profmiddagar. H.T. 1900 V.T. 1901. H.T. 1901”. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Register, liggare och matriklar, Landsarkivet i Uppsala. Foto: Henrik Zetterberg.
Glada nyexaminerade lärarinnor med Estrid Bill i mitten av främre raden, 1942. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Lärarinnekurs A, 1904, lärare Mia Grahn. Elev bl.a. Anna Schenström stående mot pelaren till höger. Huvudingången från gården till huset Trädgårdsgatan 14. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Foto taget på Fackskolans gård med den samlade elevkåren, 6/11 1929. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.
Examen på Fackskolan för huslig ekonomi, Uppsala okänt år. Foto: Gunnar Sundgren / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Målningar föreställande Ida Norrby och Johan August Lundell som hänger på Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet, 2023. Foto: Henrik Zetterberg.
Elever i tvättstugan, omkring 1915. Från Fackskolan för huslig ekonomis arkiv, Fotografier, diabilder och filmer, Landsarkivet i Uppsala. Foto: Okänd fotograf / Henrik Zetterberg.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt Fackskolans gamla lokaler, Trädgårdsgatan i Uppsala, filmat våren 2023.
Musik: 
Cooking Hip-Hop. Frequently Asked Music. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org.

 

Film 10 “Sixtus Janson” – Fotografier och bilder:

Sixtus Janson i Kungliga Svenska Segelsällskapets mössa 1907. Foto: Östling, Uppsala / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Hämtad från Uppsala Industriminnesförening.
Sixtus Janson omkring 1910–1915. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
Uppsala kontorsbokfabrik, Drottninggatan 6, Nybron, Uppsala ca 1900. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Hämtad från Uppsala Industriminnesförening.
Upsala kontorsbokfabrik, Kungsängstorg Uppsala troligtvis 1950-tal. Byggnaden revs omkring 1970. Foto: Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Hämtad från Uppsala Industriminnesförening.
Man med gris. Höstmarknad Svintorget, 1943. Utgivare Aftontidningen. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
Män med häst. Höstmarknad Svintorget, 1943. Utgivare Aftontidningen. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
Upsala kontorsbokfabrik, Kungsängstorg Uppsala 1968. Byggnaden revs omkring 1970. Foto: Uppsala-Bild / Uppsala stadsarkiv.
Dop – Thorbjörn Freding, Uppsala 1948. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
“60,000 besökare på B. D. Storsuccès och rekordpublik för Barnens dag i Upsala”, 1937. Hantverkarnas fotbollslag med Anders Diös som lagkapten, Studenternas idrottsplats. Sixtus Janson andra fr. v. bakre raden. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. Public Domain.
Sixtus Janson vid vinter-OS i S:t Moritz, 1948. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
IF Thors idrottsmän uppställda vid sin idrottsplats söder om Uppsala slott 1906. Sixtus Janson tredje från vänster. Foto: Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
18 juni 1942. : Ekoln. Sixtus Janson t. v. iförd skärmmössa. Utgivare Aftontidningen. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
Handboll – IF Thor, Uppsala 1948. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
IF Thor, skridskoåkare i SM, Uppsala 1945. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
18 juni 1942. : Sixtus Janson. Janson stående baktill t. h. i seglarmössa. Utgivare Aftontidningen. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
Svenska mästarna i Budkavleåkning 1929. Freding, Knut, Svennbeck, Rune, Lennqvist, Axel, Hansson, Henning, Wikström, John, IF Thor. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Den svenska truppen vid OS-invigningen i Lake Placid, USA, 1932. Sixtus Janson går i täten bakom fanbäraren. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
Artikel om Sixtus Jansons bortgång hämtad från Sportbladet, 1957-10-12. Med godkännande från Aftonbladet. Foto: Kungliga biblioteket.
Sixtus Janson inspekterar filmrulle. Från 1920-talet filmade Sixtus också flitigt, särskilt skidtävlingar. På bilden studerar han resultatet tillsammans med den förre landslagsåkaren Martin Matsbo t.v., den 23 februari 1946 vid Skid-SM i Skellefteå. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
Tillverkning av böcker. Upsala kontorsbokfabrik okänt år. Foto: Sixtus Janson / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Hämtad från Uppsala Industriminnesförening.
Kvinnliga medarbetare. Upsala kontorsbokfabrik okänt år. Foto: Sixtus Janson / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Hämtad från Uppsala Industriminnesförening.
Kung Oscar II på trappan till Uppsala centralstation vinkar till Sixtus Janson i samband med ett stadsbesök 1901. Foto: Sixtus Janson / Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
Järnbron, Upsala, omkring 1865. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Kabinettsfotografi – Rådhuset, Stora torget, Uppsala ca 1902–1906. Foto: Anders Larsson / Upplandsmuseet. Public Domain.
Karin och Gösta, Märta och Harald, samt Karl-Gustav, Lillsunda, Uppsala-Näs socken, Uppland omkring 1930. Foto: Karin Krantz / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
Promenerande kvinnor, Fyris torg. Uppsala 1902. Foto: August Fredrik Schagerström / Upplandsmuseet. Public Domain.
Promenerande kvinnor, Fyris torg. Uppsala 1902. Foto: August Fredrik Schagerström / Upplandsmuseet. Public Domain. Färgläggning, Henrik Zetterberg. Det färglagda fotografiet ska anses som en illustration som nödvändigtvis ej är med den historiska verkligheten i överensstämmande.
Litet barn vid grind, Uppsala, före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Litet barn vid grind, Uppsala, före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain. Färgläggning, Henrik Zetterberg. Det färglagda fotografiet ska anses som en illustration som nödvändigtvis ej är med den historiska verkligheten i överensstämmande.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt några vyer från centrala Uppsala, filmat våren 2023.
Musik: 
Jazz Bass Fun Grove Retro. Future Vision. | Summer Memories. Gavin Luke. | A Thousand Years From Now. Martin Klem Adobe Stock.