“Om nio konstnärer”

I samarbete med Uppsala stadsteater

Berättare: Crister Olsson. Uppsala stadsteater.
Manus och film: Henrik Zetterberg.
Berättarröst inspelad hos: Yellow Music United AB.

Om vandringen:

Decennierna kring sekelskiftet 1900, har beskrivits som en guldålder för Uppsalakonsten. På denna vandring, som sträcker sig från senare delen av 1800-talet och fram till början av det tidiga 2000-talet, får du stifta närmare bekantskap med nio personer som ägnade sina liv åt penseldrag och skulpterande, åt intryck och former och åt relationen mellan människa och natur.*

Instruktioner:

  1. Du kan gå vandringen på plats eller hemifrån med hjälp av din smarta telefon, läsplatta eller dator. I respektive ruta på kartan väljer du mellan att se film eller att lyssna till ljudspår (tar mindre surfmängd).
  2. Går du vandringen på plats, börja då vid Gamla gravkapellet och använd hörlurar.
  3. Till din hjälp har du kartan, GPS-positionering (om du önskar) och bilder på respektive gravplats. Du kan även hålla utkik efter aluminiumstickan (s.k. skötselsticka) som finns på varje gravplats. Om den har två stycken rosa markeringar, betyder det att gravplatsen ingår i en digital vandring.

Vandringen på plats tar ca. 45-60 min.

Toppbild: “Domkyrkan och Fyrisån”. Gouache, akvarell. Konstnär Olof Thunman. 1899. Foto: UUB. Public Domain.

 

* I följande kyrkogårdsvandring, har ett uttalsfel av Manne Ihrans efternamn spelats in. Efternamnet Ihran ska uttalas med betoning på andra vokalen.

  

Bild- och musikförteckning.

Film “Starta här” – Fotografier och bilder:

Domkyrkan efter restaureringen, före Saluhallen. ca 1893–ca 1900. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, filmat våren 2022.
Musik: The Sweetest Sunset. Damon Greene. Adobe Stock.

 

Film 1 “Manne Ihran” – Fotografier och bilder:

Kabinettsfotografi – konstnären Manne Irhan, Uppsala. 1903. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
En student hos skräddaren. Eventuellt 1913. Konstnär: Carl Axel Krawe (1886–1943). Foto: UUB. Public Domain.
Gusten Widerbäck, Olof Thunman, Manne Ihran. ca 1910–ca 1920. Ingår i: “Sorgfria dagar på Håga : november 1904 – april 1905 : Med pensel och penna”. Foto: UUB. Public Domain.
“Torget i Sigtuna”. Tuschteckning av Manne Ihran. 1903. Foto: UUB. Public Domain.
“Uppsala slott”. Teckning, blandteknik av Manne Ihran. 1914. Foto: UUB. Public Domain.
“Dombron”. Olja på duk av Manne Ihran. Okänt år. Foto: Vasa konst
“Marskväll”. Olja på duk av Manne Ihran. Okänt år. Foto: Uppsala konstmuseum / Uppsala kommun.
“Marma”. Blyertsteckning av Manne Ihran. 1899. Foto: UUB. Public Domain.
Bangårdsgatan, Kungsängen, Uppsala. 1901–1902. I kyrkoboken finns en notering om att Manne Ihran avled av sjukdom. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Manne Ihran. ca 1900. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik: 
Autumn Leaves. Christian Raab. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 2 “Asta Ödman” – Fotografier och bilder:

Asta Ödman med skulpturer. Okänt år. Foto: Mikael Strand. Fotot publicerades först i Norrköpings Tidningar.
Stilleben. Asta Ödmans första tavla. Sannolikt gjord i skolan när hon var i nedre tonåren. Foto: Från privat samling.
Teckning av Asta Ödman. ”I’m not young any more”. Bland de sista teckningarna hon gjorde. Foto: Från privat samling.
Asta Ödman och väninnan Inger Manne. Okänt år. Foto: Från privat samling.
Inger Manne, självporträtt. 1977. Foto: Målningen avfotograferad av Fabian Wellving / Wikimedia Commons. Inger Manne, CC BY-SA 4.0.
Asta och Per Ödman, bröllopsfoto. 1947. Foto: Från privat samling.
Asta Ödman skulpterar. 1968. Hämtat från artikel i Folkbladet ÖG. Foto: Från privat samling.
Skulpturer av Asta Ödman. Utställning i Norrköpings konstmuseum. Sannolikt 2013. Foto: Från privat samling.
Skulptur vid invigningen 2013 av utställningen ”En Oskriven Historia” på Norrköpings Konstmuseum. Även Astas relief av Sten Teodorsson syns bakom invigningstalaren. Foto: Från privat samling.
Fotograferad artikel om utställningen ”En Oskriven Historia” på Norrköpings Konstmuseum. Asta Ödman. Okänd tidning. 2013. Foto: Från privat samling.
Två foton från avtäckningen av reliefen på Josef Jonssons gravvård. Den beställdes av Norrköpings orkesterförening. Okänt år. Foto: Från privat samling.
Skulpturer av Asta Ödman vid invigningen 2013 av utställningen ”En Oskriven Historia” på Norrköpings Konstmuseum. Foto: Från privat samling.
Asta Ödman i arbete med skulptur. Okänt år. Foto: Från privat samling.
Asta Ödmans skulpturer föreställande Elis Nordh och Cecilia Edefalk. Foto: Norrköpings Konstmuseum / Norrköpings kommun.
Asta Ödmans skulptur föreställande Cecilia Edefalk. Foto: Från privat samling.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala. Filmat våren 2022.  
Musik:
Coffeshop Stories. Almost Here. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 3 “Maj Bring” – Fotografier och bilder:

Maj Bring och dockan Elsa. 1884. Foto: Henri Osti / UUB.
Porträtt av Maj Bring som ung. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / UUB.
Maj Bring. Målning. Självporträtt, Paris. 1907. Foto: Fredrik Stendahl.
Maj Bring målar. 1901. Foto: Okänd fotograf / UUB.
Maj Bring i Värmland. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / UUB.
Maj Bring. Målning. Alvaret. 1920. Foto: Fredrik Stendahl.
Maj Bring. Blandteknik. “Nattens reflexer”. Okänt år. Foto: Fredrik Stendahl.
Maj Bring. Blandteknik. Folksam och skatteskraporna. ca 1965. Foto: Fredrik Stendahl.
Maj Bring. Målning. Vy över Stockholm. 1923. Foto: Fredrik Stendahl.
Maj Bring. Oljemålning. Kvinnostudie. Okänt år. Foto: Vasa konst.
Maj Bring. Oljemålning. Självporträtt. 1905. Foto: Fredrik Stendahl.
Maj Bring. Oljemålning. Tidig kvinnostudie. Odaterad men från tiden vid Konstakademien. Foto: Fredrik Stendahl.
Maj Bring. Målning. Porträtt av S. Högberg. Tidigt 1900-tal. Foto: Fredrik Stendahl.
Maj Bring. Målning. Porträtt av ung flicka. 1912. Foto: Fredrik Stendahl.
Maj Bring. 1904. Foto: Hämtat från boken “Maj Bring – Motsols. Memoarer och konst”. 2007.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
A Tribute. Indigo Days. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org.| Adobe Stock.

 

Film 4 “Bruno Liljefors” – Fotografier och bilder:

“Bruno Liljefors fångar försvinnande Uplandsmotiv”, Uppsala. 1937. Konstnären Bruno Liljefors i sin ateljé på Svartbäcksgatan. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Svartbäcksgatan 33-35, Uppsala. I byggnaden inrymdes Anders Liljefors kruthandel. Eventuellt 1912. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Kabinettsfotografi – Bruno Liljefors, Uppsala. Omkring 1880. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Ferrotypi – Bruno Liljefors, Uppsala. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Skämtteckning. “Professorn ō undertecknad förföljd af tjurar” ur Konstnären Bruno Liljefors arkiv. 1878-1939. Uppsala universitetsbibliotek. Foto: Henrik Zetterberg.
Bruno Liljefors, Hanstavik, Ingarö socken, Uppland. 1900. Foto: Carl Liljefors / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Bruno Liljefors vid staffliet. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / Thielska Galleriet.
Kvitto till Bruno Liljefors. Stockholm, 30 april 1882 ur Konstnären Bruno Liljefors arkiv. 1878-1939. Uppsala universitetsbibliotek. Foto: Henrik Zetterberg.
Bruno Liljefors jaktstuga, Bullerö. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / Värmdö kommun. CC BY 4.0.
“Frisk bris”. Olja på duk av Bruno Liljefors. 1903. Foto: Tord Lund / Thielska Galleriet. Public Domain.
“Aftonlandskap”. Olja på duk av Bruno Liljefors. 1902. Foto: Tord Lund / Thielska Galleriet. Public Domain.
“Morgonstämning vid havet”. Olja på duk av Bruno Liljefors. 1896. Foto: Tord Lund / Thielska Galleriet. Public Domain.
“Varpakastare”. Olja på duk av Bruno Liljefors. 1938. Foto: Nationalmuseum. CC BY-SA 4.0.
Svartbäcksgatan 5. Korsning med St Persgatan. 1901–1902. Den adressen nämns vid Bruno Liljefors namn i kyrkoboken året han dog. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
En kärleksbiljett. Okänt år. Ur Konstnären Bruno Liljefors arkiv. 1878-1939. Uppsala universitetsbibliotek. Foto: Henrik Zetterberg.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
Forest World. 天沼孝行. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org.| Adobe Stock.

 

Film 5 “Gusten Widerbäck” – Fotografier och bilder:

Gusten Widerbäck. ca 1900–ca 1905. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Carolina Rediviva från öster. Korsningen Drottninggatan-Nedre Slottsgatan. Gusten Widerbäck växte upp i huset på Nedre Slottsgatan. ca 1900. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
John Österlund och Gusten Widerbäck med gitarr i Södra Norby gård. ca 1900. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Bruno Liljefors. Okänt år. Foto: C.F. Linge & Co, Stockholm / Örebro universitetsbibliotek. Public Domain.
Gusten Widerbäck med pipa. Sannolikt i Södra Norby gård. ca 1900. Ingår i Mathilde Wigert-Österlunds och John Österlunds personarkiv (bildmaterial). Uppsala universitetsbibliotek. Foto: Henrik Zetterberg.
Del av en gouachemålning föreställande studenter i Flustrets trädgård. Brun pydnadsram. Signerad Gusten Widerbäck. Foto: Olle Norling / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Gusten Widerbäck, porträtt. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Gusten Widerbäck vid bostaden i Järla, Vaksala. ca 1948. Foto: Ivar Laurén / UUB. Public Domain.
Gusten Widerbäck, Olof Thunman, Manne Ihran. ca 1910–ca 1920. Ingår i: “Sorgfria dagar på Håga : november 1904 – april 1905 : Med pensel och penna”. Foto: UUB. Public Domain.
Konstnären Gusten Widerbäck i arbete, Uppsala. augusti 1958. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
“Uppsala från söder” Färglittografi. Original. signerad Gusten Widerbäck 1922. Brunbetsad träram. Glasad. Olle Norling / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Oljemålning på duk med guldfärgad träram, signerad G.Widerbäck (Gusten Widerbäck), föreställande Imperfektum, Västra Ågatan, Uppsala med slottet i bakgrunden. Okänt år. Foto: Bengt Backlund / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
“Uppsalaslätten” Uppsala i bakgrunden. Färglitografi i svart, brunt och rött. Signerad: Originallit. Gusten Widerbäck 1924. Glas och smal brun träram. Foto: Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Konstnären Gusten Widerbäck på sin 75 årsdag, Uppsala. 1954. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
Open Fields. Jay Varton. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 6 “Olof Thunman” – Fotografier och bilder:

Olof Thunman, Uppsala. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Olof Thunman, Uppsala. ca 1940. Foto: Gunnar Sundgren / UUB. CC BY-ND.
Olof Thunman sitter i fåtölj, Jättna, Södermanland. 1909. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Västra Ågatan med Imperfectum, Uppsala. ca 1965. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
“Thunmanutställningen i vardande” – konstnären Olof Thunman förbereder inför konstutställning på Uplands nation, Uppsala. 1942. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Olof Thunman, vid sjön. Utgiven av Aftontidningen. Sannolikt 1943. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
Olof Thunman, ute och går. Utgiven av Aftontidningen. 1943. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
Noors slott och Säbysjön. 2011. Foto: Okänd fotograf / Wikimedia Commons. CC BY 3.0.
Olof Thunman med ryggsäck och vandringsstav står med en kvinna framför en stuga, Ängarås, Västergötland. 1909. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
“Röudd. Lyftande svanar”. Tuschteckning, tuschlavering. Konstnär Olof Thunman. Okänt år. Foto: UUB. Public Domain.
“Domkyrkan och Fyrisån”. Gouache, akvarell. Konstnär Olof Thunman. 1899. Foto: UUB. Public Domain.
“Läby vad”. Tuschteckning, tuschlavering. Konstnär Olof Thunman. 1935. Foto: UUB. Public Domain.
“Fågelsundet”. Tuschteckning. Konstnär Olof Thunman. 1924. Foto: UUB. Public Domain.
“Arbete vid kolmilan”. Tuschteckning, tuschlavering. Konstnär Olof Thunman. 1910. Foto: UUB. Public Domain.
“Löpbron över Jumkilsån mellan Börje och Åkerby”. Tuschlavering. Konstnär Olof Thunman. Okänt år. Foto: UUB. Public Domain.
“Trefaldighetskyrkan”. Kritteckning, tuschteckning, tuschlavering. Konstnär Olof Thunman. Okänt år. Foto: UUB. Public Domain.
“Skidåkerska”. Blandteknik. Konstnär Olof Thunman. 1891. Foto: UUB. Public Domain.
Olof Thunman, med pipa. Utgiven av Aftontidningen. 1943. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.
Olof Thunman, med vintermössa. Utgiven av Aftontidningen. 1943. Foto: Okänd fotograf / Folkrörelsearkivet för Uppsala län. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
Inner Reflection. Marc Corominas Pujadó. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock | Henrik Zetterberg.

 

Film 7 “Mathilde Wigert-Österlund” – Fotografier och bilder:

Mathilde Wigert-Österlund vid staffliet. ca 1900. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Kvinnliga elever i Konstakademien, Stockholm. 1897-1898. Mathilde Wigert-Österlund står på knä. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Mathilde Wigert-Österlund m.fl. i Parisateljén. 1904. Ur Mathilde Wigert-Österlunds och John Österlunds personarkiv (bildmaterial), Uppsala universitetsbibliotek. Foto: Henrik Zetterberg.
Mathilde Wigert-Österlund, John Österlund, Lilly Wigert, Vaxholm. ca 1905. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Mathilde och John Österlund i ateljén i Kvarnbo julen 1909. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Mathilde Wigert-Österlund målar i Vaxholm ca 1905. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
“Utsikt över Visby”. Konstnär Mathilde Wigert-Österlund. Okänt år. Foto: Vasa konst
Dubbelsidig väggbonad ”Den svarta kalken”, Uppsala domkyrka. 2015. Väggbonaden är utförd av Wigert-Österlund. Foto: Olle Norling / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Mathilde Wigert-Österlund. ca 1900. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Mathilde Wigert-Österlund, Uppsala. 1931. Foto: Gunnar Sundgren / UUB. CC BY-ND.
Upsala Hospital och Asyl. Interiör B-avdelning kvinnor Asylen Ulleråker. ca 1920-tal. Foto: Okänd fotograf / Medicinhistoriska museet i Uppsala. Public Domain.
Insida av boken “Vox” författad av Mathilde Wigert-Österlund. Stockholm : Seelig, 1926. Foto: Henrik Zetterberg.
Brev till Mathilde Wigert-Österlund angående boken “Vox”. Stockholm, 12 maj, 1930. Ur Mathilde Wigert-Österlunds och John Österlunds personarkiv (bildmaterial), Uppsala universitetsbibliotek. Foto: Henrik Zetterberg.
Mathilde Wigert-Österlund. 1943. Ur Mathilde Wigert-Österlunds och John Österlunds personarkiv (bildmaterial), Uppsala universitetsbibliotek. Foto: Henrik Zetterberg.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
Sanctuary. Bonnie Grace. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 8 “Ingrid Årfelt” – Fotografier och bilder:

Ingrid Årfelt. 1960-tal. Foto: Från privat samling.
Porträtt av Ingrid Årfelt. Konstnär, sonen Per Svalander. Okänt år. Foto: Från privat samling.
Ingrid Årfelt och Yngve Svalander med tvillingarna Per och Ann. December 1950-tal. Foto: Från privat samling.
Tvillingarna Per och Ann med Ingrid och Yngve i ateljén på Svartmangatan i Uppsala. 1950-tal. Foto: Från privat samling.
Exempel på Årfelts illustrationer i Knut Tallqvist tolkning av Gilgamesh-eposet. Stockholm : Geber, 1962. Foto: Henrik Zetterberg.
Ingrid Årfelt i sin ateljé med ett av hennes ”snäckformade” skulpturer. Foto: Från privat samling.
“Hos Svalanders”, Konstnärernas klubb. Ingrid Årfelt m.fl. från UNT, 7 mars 1955. Foto: Okänd fotograf / Från privat samling.
Skulptur, koppar på träsockel, Ingrid Årfelt, daterad 1966. Foto: Auktionshuset Kolonn på Auctionet.com. (Hämtad 12 maj 2022).
Årfelts konstverk, Knivsta Simhall. Foto: Jon Hulander, Knivsta kommun.
Konstverk av järn. Ihopsvetsade detaljer. Föreställer folkliv på och kring restaurang “Rullan” i Uppsala. Tillverkad 1963 av Ingrid Årfelt. Foto: Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Restaurang Rullan, Uppsala. ca 1860–1868. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Restaurang Rullan nedbrunnen, Uppsala. Utgiven av Aftontidningen. 1946. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Restaurang Rullan, Uppsala. ca 1890–1900. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
Waltz for Little Italy. Bireli Snow. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 9 “Emma Schenson” – Fotografier och bilder:

Emma Schenson. ca 1865–ca 1875. Foto: Okänd fotograf (Sannolikt Emma Schenson) / UUB. Public Domain.
Kvarteren Kaniken och Uppsala domkyrka i bakgrunden. före 1885. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Uppsala domkyrka från Slottsbacken. ca 1887. Foto: Emma Schenson / UUB. Public Domain.
“Rosor”. Konstnär Emma Schenson. Teckning/målning. 1845–1913. Foto: UUB. Public Domain.
S:t Olofsgatans mynning i Kyrkogårdsgatan, Uppsala, med “Edlingska gården” i kvarteret Pistolen till höger. Konstnär Emma Schenson. Akvarell. Okänt år. Foto: Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Reprofotografi – kvarteret Rådhuset med Akademiska bokhandeln, Gamla torget – Östra Ågatan, Uppsala. före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Östra Ågatan 25, före ombyggnaden, Uppsala. 1860–1930. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Kabinettsfotografi – syskonen Olivecrona, Uppsala. ca 1860–ca 1870. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Per Gustaf Boëthius, född 1839-03-05 i Västerås, död 1897-06-20 i Uppsala. Adjunkt vid läroverket i Uppsala. Uppsala. Okänt år. Foto: Emma Schenson / Västerås Stadsarkiv. CC CC0 1.0.
Okänd kvinna. Uppsala. 1866. Foto: Emma Schenson / Västergötlands museum. Public Domain.
Okänt barn. Uppsala. ca 1860–ca 1870. Foto: Emma Schenson / UUB. Public Domain.
Uppsala domkyrka, ombyggnation, 1889. Schensons ark 27. Foto: Emma Schenson / UUB. Public Domain.
Uppsala domkyrka under den Zettervallska renoveringen, Uppsala. 1886–1893. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Reprofotografi – Uppsala domkyrka under restaurering, Uppsala. 1889. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Reprofotografi – vy över Årummet och Nybron, Uppsala. 1865. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. Public Domain.
Svartbäcksgatan med Carl von Linnés bostad, Uppsala. 1878. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Drottninggatan från Carolina Rediviva, Uppsala. ca 1865–ca 1906. Foto: Emma Schenson / UUB. Public Domain.
Nybron, kvarteret Domen och Uppsala domkyrka. före 1885. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Akademikvarnen och Kvarnfallet med Uppsala domkyrka i bakgrunden. ca 1875–ca 1885. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Kabinettsfotografi – Emma Schenson, Uppsala. 1860–1870. Foto: Emma Schenson / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
I Will Remember. Gavin Luke. Adobe Stock. | Jazz Sweden. Christian Larssen. Hyperprod.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.