“Förgrundskvinnor i kvinnorörelsen”

I samarbete med Uppsala stadsteater

Berättare: Moa Silén. Uppsala stadsteater.
Manus och film: Henrik Zetterberg.
Berättarröst inspelad hos: Yellow Music United AB.

Om vandringen:

På denna vandring får du röra dig från tidigt 1800-tal till mitten av 1900-talet och och stifta bekantskap med några av kvinnorna som var förgrundsgestalter för flickors och kvinnors rättigheter. Tillsammans bidrog och kämpade de för demokratins utveckling i Sverige, som fick sitt stora genombrott när allmän och lika rösträtt infördes 1921.

Instruktioner:

  1. Du kan gå vandringen på plats eller hemifrån med hjälp av din smarta telefon, läsplatta eller dator. I respektive ruta på kartan väljer du mellan att se film eller att lyssna till ljudspår (tar mindre surfmängd).
  2. Går du vandringen på plats, börja då vid Gamla gravkapellet och använd hörlurar.
  3. Till din hjälp har du kartan, GPS-positionering (om du önskar) och bilder på respektive gravplats. Du kan även hålla utkik efter aluminiumstickan (s.k. skötselsticka) som finns på varje gravplats. Om aluminiumstickan har två stycken rosa markeringar, betyder det att gravplatsen ingår i en digital vandring.

Vandringen på plats tar ca. 45-60 min.

Toppbild: Rösträttsvykort, Stöd med ditt namn. 1910-tal. Illustratör Emma Aulin. Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.

  

Bild- och musikförteckning.

Film “Starta här” – Fotografier och bilder:

Akademiska sjukhuset och Uppsala slott, sannolikt 1860-tal. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Promenerande kvinnor, Fyris torg. Uppsala 1902. Foto: August Fredrik Schagerström / Upplandsmuseet. Public Domain.
Karin och Anna Alinder med flera sitter på marken i Slottsparken. Uppsala i början av 1900-talet. Foto: sannolikt John Alinder / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
En grupp kvinnor. Uppsala 1899. Hildur Ottelin sittande andra raden fr. v. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Lärarinnor vid Upsala Högre Elementarläroverk “Magdeburg”. Uppsala 1885. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kvinnor på gata i Uppsala. 1966. Foto: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND 4.0.
Grindstugan, Kåbo, Uppsala. 1899. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Hästekipage och kvinnor vid tvättstugan i Fyrisån, Östra Ågatan, Uppsala. 1900. Foto: August Fredrik Schagerström / Upplandsmuseet. Public Domain.
Vykort från: Propaganda publicerad av Föreningen för kvinnors politiska rösträtt (F. K. P. R.) och Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt (L. K. P. R.). Från: “Rösträtts-spelet” med porträtt. Avbildade: Carl Lindhagen, Ann-Margret Holmgren och Carrie Chapman Catt. Foto: UUB. Public Domain.
Vykort från: Propaganda publicerad av Föreningen för kvinnors politiska rösträtt (F. K. P. R.) och Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt (L. K. P. R.). Stockholm: Ivar Haeggströms boktr. A.-B.; Stockholm, Sverige: A. Börtzells tr. A.B.; Göteborg, Sverige, ca 1910-1916. Foto: UUB. Public Domain.
Rösträtt för kvinnor. Årgång 1(1912). Nr. 1, Vår fråga och vi. Utg. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Program vid de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte i Stockholm den 18 och 19 juni 1909. Utg. Oskar Eklunds Boktryckeri. Foto: Stockholmskällan / Kungliga biblioteket. CC-BY-NC.
Kabinettsfotografi – tre kvinnor, Uppsala. 1890-tal. Foto: Anders Larsson / Upplandsmuseet. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, filmat våren 2022.
Musik: The Scent of Oleander. Martin Klem. Adobe Stock.

 

Film 1 “Ellen Hagen” – Fotografier och bilder:

Möte, FKPR, Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1903-21. I talarstolen Ellen Key, runt henne sittande kvinnor, i bakgrunden stående vitklädda kvinnor med standar för FKPR:s olika lokalavdelningar. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Namninsamling, rösträttsvykort. I mitten Elin Wägner, i lång, mörk kjol och vit blus, framför en stapel med pärmar med insamlade namn och med en uppslagen pärm i händerna. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Ellen Hagen, sannolikt Uppsala. 1906. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Ellen Hagen, Uppsala. 1913. Foto: Okänd fotograf / Wikimedia Commons. Public Domain.
Vykort. I vänstra hörnet ett sigill med Justitia och texten Jus suffragii, från det utgår ett gult band med texten L.K.P.R. Rösträtt för kvinnor. I mitten av kortet ett citat av Ellen Key: Ju förr kvinnan får sin politiska rösträtt, dess mer kan man i det hela taget hoppas av densamma. Utgivet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Rösträttsbod, Uppsala. 1912. På bilden syns Ann Margret Holmgren och Ellen Hagen m.fl. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Affisch. Kvinnornas dag : Kommitterade för “Kvinnornas dags”-vecka anordna aftonunderhållning å studentkårens lokal söndag den 18 februari kl. 6 e.m. Foto: UUB. Public Domain.
Gävle. Slottet. 1923. Foto: Gustaf Wilhelm Reimers / Länsmuseet Gävleborg. CC BY-SA.
Landshövdingen Anders Robert Hagen (1868–1922). 1919. Foto: Ellen Claesson / Länsmuseet Gävleborg. CC-BY-NC.
Landshövdingskan Ellen Hagen, fotograferad på slottet. ca 1918–1922. id.nr XLM.D195. Foto: Okänd fotograf / Länsmuseet Gävleborg. CC-BY-NC.
Landshövdingskan Ellen Hagen, fotograferad på slottet. ca 1918–1922. id.nr XLM.D196. Foto: Okänd fotograf / Länsmuseet Gävleborg. CC-BY-NC.
Plenum. Från sammanträdena i riksdagshuset. 1924. Foto: Okänd fotograf / Postmuseum. Public Domain.
Rösträttsbod, Uppsala. 1912. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Ateljéporträtt – Ellen Hagen, Uppsala. före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Fru Ellen Hagen vid sitt skrivbord, på Gävle slott. 1923. Foto: Gustaf Wilhelm Reimers / Länsmuseet Gävleborg. CC-BY-NC.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt Universitetshusets aula i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik: 
Sweet Hagstrom. Stefan Kartenberg. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 2 “Rosalie Olivecrona” – Fotografier och bilder:

Fru Rosalie Ulrika Olivecrona f. Roos. Efter 1857. Foto: Bousseton & Appert / Västergötlands museum. Public Domain.
Skogsblommor. Förf. Rosalie Olivecrona. Göteborg, Sverige: Arwidsson. 1855. Vänster pärm samt sida 1. Foto: UUB.
Prospect af Stockholm från Mälare Sidan. Konstnär Johan Fredrik Martin (1755–1816). Foto: UUB. Public Domain.
Rosalie Roos. okänt år. Foto: Okänd fotograf / fotot tillhör Olivecronska familjearkivet, Riksarkivet i Stockholm/Marieberg.
Newyorks hamn och redd. : Från Brooklyn på Longisland. Akrell, Carl Fredrik, 1779-1868 (gravör) Klinckowström, Axel Leonard, 1775-1837 (konstnär). Ur: Atlas til friherre Klinckowströms bref om de Förente Staterne. Foto: UUB. Public Domain.
1850 Mitchell Map of South Carolina with Charleston with Charleston inset – Geographicus – SouthCarolina-mitchell-1850.jpg. Foto: Wikimedia Commons. Public Domain.
“Look out” (Transport Steamer) on Tennesse River – NARA. ca 1860–1865. Foto: Mathew Benjamin Brady / Wikimedia Commons. Public Domain.
Från boken: Rosalie Roos. Resa till Amerika 1851–55. Brev utgivna av Sigrid Laurell. Almqvist & Wiksell. 1969. Foto: Henrik Zetterberg.
Vy över Stockholm [Stockholm sett från Riddarholmen]. Cumelin, Johan Peter, 1764-1820 (konstnär). Konturetsningen kan tidigast vara utförd 1791 då Pierre Hubert L’Archevêques ryttarstaty över Gustav II Adolf restet på dåvarande Norrmalmstorg (Gustav Adolfs torg). Statyn i bakgrunden till vänster på arket. Foto: UUB. Public Domain.
Porträtt av friherrinnan Karin Sofie Adlersparre f. Leijonhufvud (“Esselde”), 1823-1895. Skriftställarinna. Skapare av “Tidskrift för hemmet”, Handarbetetets vänner och Fredrika Bremer-förbundet. 1860–1870. Foto: Bertha Valerius / Nordiska museet. Public Domain.
Framsida av Aftonbladet, nr 72, 28 mars 1857. Foto: Kungliga biblioteket.
“En ropandes röst i öknen”, ur Aftonbladet, nr 72, 28 mars 1857. Foto: Kungliga biblioteket.
Framsida av Tidskrift för hemmet, tillegnad den svenska qvinnan. Första årgången. Första häftet. Nr 1, från 1859. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam.
Rosalie Olivercrona, 1874. Foto: Bertha Valerius / Västergötlands museum. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala. Filmat våren 2022.  
Musik:
Sailor Song. Christophe Gorman. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 3 “Eva Andén” – Fotografier och bilder:

Eva Andén. okänt år. Foto: Atelier Hedström / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Studentskor, 1906. Eva Andén m.fl. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Elsa Eschelsson, Uppsala. ca 1900–1905. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Rösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911. 12 studentmarskalkar utanför en byggnad (Stockholms stadshus?), i mitten ett standar med texten International Woman Suffrage Alliance – Hustice. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Gruppfoto, exteriör. Uppsala. Sex kvinnor med studentmössor står i en park. Allt som står på baksidan är: “Tillhör Beth Hennings”, “Okt 1911” Troligtvis Polly Fryklund, Beth Hennings, Ingrid Reutersköld, Elin Odencrantz, Eva Andén, Märta Tamm-Götlind. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Studentjubileum i Uppsala 1926, gruppfoto med bl.a. Eva Andén. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Tolv kvinnor. Baksidestext: Carin Hermelin, Kungsklippan 11 v 7 Sthlm Hörnrummet, 1935. Eva Andén, Carin Hermelin, Jane Hermelin m. glasögon, Ada Nilsson, Barbro Hermelin sittande, Honorine Hermelin. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Stockholm 16, Gustav Adolfs torg 18, postkontor. Omkring år 1924. Foto: Okänd fotograf / Postmuseum. Public Domain.
Eva Andén vid sitt skrivbord. 1920. Foto: Erik Holmén / Bonnierarkivet / TT. Bild-id: sdlXU3o2ig24HE.
Wallingatan från Adolf Fredriks kyrkogård. 1902. Foto: Larssons Ateljé / Stockholms stadsmuseum. Stockholmskällan. CC-BY.
Astrid Lindgren. 1920-tal. Foto: Okänd fotograf / Astrid Lindgren Aktiebolag.
Astrid Lindgren med son. 1930. Foto: Okänd fotograf / eFOLKET (hämtad 21 april 2022).
Eva Andén. 1940-09-20 Orig. bildtext…. EVA ANDÉN NY MEDLEM AV DE NIO Anm. Eva Andén vid sitt skrivbord. Eva Andén, 1886-1970, svensk jurist och Sveriges första kvinnliga advokat. Ledamot i Samfundet De Nio 1940-1949, därefter ordförande 1949-1962. Bilden är tagen i samband med att hon blev invald till ledamot i Samfundet De Nio 1940. Foto: AB Text & Bilder / SVT / TT. Bild-id: sdlH3WPW4Jvr5A.
Eva Andén, med studentmössa, och en ung man vid en sten. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
På väg att rösta. Personalen på Eva Andéns advokatbyrå går till röstning 1921. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, filmat våren 2022.
Musik:
Mojo Flag. Tayler Watts. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org.| Adobe Stock.

 

Film 4 “Helena Nyblom” – Fotografier och bilder:

Helena Nyblom, Stockholm. ca 1870–ca 1880. Foto: Waldemar Dahllöf / UUB. Public Domain.
Helen Roed, 1843-1926, gift med K.R. Nyblom. Oljemålning från okänt år. Foto: Nationalmuseum / Wikimedia Commons. Public Domain.
Idun. Praktisk Veckotidning för Kvinnan och Hemmet. nr. 35, 31 augusti. 1894. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam.
Professor Carl Rupert Nyblom med familj. 1892. Foto: Tagen i Ostis ateljé / UUB. Public Domain.
Oscar II och prins Eugen, Uppsala. 1881. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Hemma hos Carl Rupert och Helena Nyblom, Östra Ågatan 65. Okänd konstnär. Foto: UUB. Public Domain.
Käraste Morfar och Mormor : Jul- och nyårskort. Påskrift: En glad, fröjdefull Jul och ett gott nytt år önska af allt hjerta de 6: Carl Göran, Sven, Ellen, Knut, Lennart och Holger! Konstnär: troligen Helena Nyblom. Foto: UUB. Public Domain.
Carl Göran Nyblom. 1870. Konstnär: Helena Nyblom. Foto: UUB. Public Domain.
Porträtt av Helena Nyblom. ca 1880. Konstnär Carl Göran Nyblom. Foto: UUB. Public Domain.
En kväll vid midsommartid gingo de med Bianca Maria djupt in i skogen. 1913. Konstnär: John Bauer 1882–1918. Illustration till Bortbytingarna av Helena Nyblom, publicerad i Bland tomtar och troll. Foto: Wikimedia Commons. Public Domain.
Calle sover med Hold i Nakken. Carl Rupert Nyblom avbildad. 1866. Konstnär: Helena Nyblom. Foto: UUB. Public Domain.
Skisser hämtade från: Skissbok nr. 3, Helenes Tegnebog 1860 : Porträtt, landskap, växt- och djurbilder. Foto: UUB. Public Domain.
Program vid den som hyllning åt de 80 årens leende besegrarinna – den goda och visa – Helena Nyblom : den 7 december 1923 i hennes hem givna jubileumskonserten. Stockholm. 1923. Foto: UUB. Public Domain.
Porträtt av Helena Nyblom. ca 1880. Konstnär: Carl Göran Nyblom 1867–1920. Foto: UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt Östra Ågatan i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
My New Home. Rupert Sachs. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org.| Adobe Stock.

 

Film 5 “Hildur Ottelin” – Fotografier och bilder:

Hildur Ottelin. Okänt år. Foto: Alfred Dahlgren / Kulturella spår i Uppsala. (hämtad 22 april 2022).
Järnvägsstationen i Gamla Karleby. Sannolikt tidigt 1900-tal. E. & A. Axelqvist, k. Kokkolan rautatieasema. Foto: Okänd fotograf / Museiverket, Finland. CC BY-4.0.
Lektion i anatomi vid Gymnastiska Centralinstitutet Stockholm kvinnliga kursen 1891-1893. Hildur Ottelin står i andra raden. Foto: Okänd fotograf / Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek / Wikimedia Commons. Public Domain.
Skolgatan från Skolbron, Luthagen, Uppsala. 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
En grupp kvinnor, Uppsala. 1899. Kan sannolikt vara personal på Lindska skolan. Hildur Ottelin sitter på andra raden. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Lindska skolan i gatukorsningen Svartbäcksgatan – Klostergatan, Dragarbrunn, Uppsala. 1901–1902. Svartbäcksgatan 12, Uppsala. Korsningen Svartbäcksgatan 12 – Klostergatan 4. Elementarläroverk för flickor. Flyttade 1904 till Odinslund 3 enligt “Uppsalas byggnader”. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kyrkogårdsgatan vid Åsgränd, Uppsala. 1901–1902. “Fröken Anna Wikström, Blindskolan, Kyrkogårdsgatan i korsningen vid Åsgränd, Uppsala.” Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Hildur Ottelin i hemmet på Skolgatan 10. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / Kulturella spår i Uppsala. (hämtad 22 april 2022).
Karta öfver Uppsala med förstäder : af G. Laurell, stadsingeniör. 1909. Foto: UUB. Public Domain.
Vy mot Uppsala från nordväst. 1908. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Flygfoto, Rickomberga och Luthagen med S:t Eriks tegelbruk. 1950. Foto: Oscar Bladh / Uppsala stadsbibliotek.
Hildur Ottelin, Uppsala. ca 1916–ca 1927. Foto: Klara Hacksell / UUB. Public Domain.
Börjegatan och Kyrkogårdsgatan från Ringgatan, Uppsala. 1908. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Rådhuset vid Stora torget och Vaksalagatan från sydöst, kvarteret Rådstugan, Uppsala. 1901–1902. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Uppsala stadsfullmäktige sammanträder i Uppsala rådhus. 1902. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Geijersgatan – Wallingatan, Luthagen, Uppsala. 1908. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kyrkogårdsgatan från Vasagatan mot norr, Luthagen, Uppsala. 1908. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Hildur Ottelin sittandes. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / ARKIV. En tidskrift om arkivets alla aspekter. (hämtad 22 april 2022)

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
Land of a Thousand Lakes. Trabant 33. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 6 “Elsa Eschelsson” – Fotografier och bilder:

Elsa Eschelsson, Uppsala. 1883. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Vy över Norrköping från 1869. Fotografiet är taget i västlig riktning från Syltenberget och visar närmst åskådaren bebyggelsen inom stadsdelen Östantill. Foto: Okänd fotograf / Östergötlands museum. Public Domain.
Uppsala universitet. ca 1890. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Framsidan av Eschelssons avhandling från 1897. “Om begreppet gåfva. Enligt svensk rätt”. Foto: Elsa Trolle Önnerfors, Docent och universitetslektor i rättshistoria vid Lunds universitet.
Protokoll, Akademiskt bildade kvinnor. 1904. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam.
Akademiskt Bildade Kvinnors 25-årsfest. 1929. Foto: Okänd fotograf / Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Eschelssons namnteckning från: Korrespondens med Gulli Charlotta Petrini 1907–1909. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Elsa Eschelsson, Uppsala. 1883. Tre tagningar på samma negativ. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Elsa Eschelsson, Uppsala. 1896. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Uppsala domkyrka från Slottsbacken. före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Studenter / studentskor 1911. Uppsala. På baksidan av fotografiet: Sept. 1911 “En fransk dam ville veta hur studentskan av idag såg ut. Därför hopsamlades en morgon: Ingrid Reuterskiöld, Polly Fryklund (nyväckt), Beth Hennings, Eva Andén, Elin Odencrantz, Märta Tamm i trädgården Järnbrogatan 2. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Elsa Eschelsson, Uppsala. ca 1900–ca 1905. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
The Glass Slipper. Martin Klem. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 7 “Jane Miller Thengberg” – Fotografier och bilder:

Jane Miller Thengberg. 1863. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Greenock and the River Clyde in 1839 with sailing ships and steamers. W.H.Lizars. 1839. Foto: Wikimedia Commons. Public Domain.
Jane Miller Thengberg. ca 1870. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Utsikt över Uppsala från öster. ca 1860–ca 1868. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Teckning, Adrian Thengberg, Uppsala. ca 1850. Konstnär: Reinhold Jakob von Essen 1826–1910. Foto: UUB. Public Domain.
Jane Norrby, född Miller, Stockholm. 1870. Foto: W.A. Eurenius & P.L. Quist / UUB. Public Domain.
Östra Ågatan 13-15, Uppsala. Okänt år. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Gotlands studentnation, Klostergatan, Uppsala. 1898. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Fackskolan för huslig ekonomi, Trädgårdsgatan 14, Uppsala. 1938. Foto: Paul Sandberg / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0
Carl Norrby, Stockholm. 1870. Foto: W.A. Eurenius & P.L. Quist / UUB. Public Domain.
Ida Norrby, Uppsala. ca 1925–ca 1930. Foto: Ellen Claesson / UUB. Public Domain.
Jane Miller Thengberg. 1863. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt Trädgårdsgatan och Östra Ågatan-Klostergatan i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
Our Green Lands. Bonn Fields. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 8 “Ann Margret Holmgren” – Fotografier och bilder:

Ann Margret Holmgren f. Tersmeden. ca 1870. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain.
Ann Margret Holmgren. ca 1870. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain. Public Domain.
Ann Margret Holmgren. ca 1870. Foto: Hasse Bergman / UUB. Public Domain. Public Domain.
Frithiof Holmgren. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain. Public Domain.
Villa Åsen, Villavägen, Kåbo, Uppsala. Okänt år. Foto: Okänd fotograf / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Frithiof och Ann Margret Holmgren omgivna av sin åtta barn. Eventuellt 1886. Foto: Henri Osti / UUB. Public Domain.
Vykort. “Ann Margret Holmgren f. Tersmeden : Hur länge skall det moderliga hjärtat behöva saknas i det politiska livet?”. Stockholm, Sverige: Paul Heckscher, ca 1910. Foto: UUB. Public Domain. Public Domain.
Ann Margret Holmgren. ca 1900. Foto: Okänd fotograf / UUB. Public Domain. Public Domain.
Ur: Rösträttsspelet. Propaganda publicerad av Föreningen för kvinnors politiska rösträtt (F. K. P. R.) och Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt (L. K. P. R.). Stockholm: Ivar Haeggströms boktr. A.-B.; Stockholm, Sverige: A. Börtzells tr. A.B.; Göteborg, Sverige, ca 1910-1916. Foto: UUB. Public Domain. Public Domain.
Rösträttsvykort. Rösträtt för kvinnor. I vänstra hörnet ett sigill med Justitia och texten Jus suffragii, från det utgår ett gult band med texten L.K.P.R. Rösträtt för kvinnor. I mitten av kortet ett citat av Ellen Key: Ju förr kvinnan får sin politiska rösträtt, dess mer kan man i det hela taget hoppas av densamma. Utgivet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Affisch. Om kvinnans politiska rösträtt föreläser fru Ann Margret Holmgren å Högre allm. läroverkets sal lördagen den 19 nov. 1904 kl. half 8 e.m. Jönköping, Sverige: Tryck: Lundgrenska boktryckeriet (Gustaf Lundin), 1904. Foto: UUB. Public Domain.
Kort från: Propaganda publicerad av Föreningen för kvinnors politiska rösträtt (F. K. P. R.) och Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt (L. K. P. R.). Stockholm: Ivar Haeggströms boktr. A.-B.; Stockholm, Sverige: A. Börtzells tr. A.B.; Göteborg, Sverige, ca 1910-1916. Foto: UUB. Public Domain.
Programblad, Högtidsfest ur: Propaganda publicerad av Föreningen för kvinnors politiska rösträtt (F. K. P. R.) och Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt (L. K. P. R.). Stockholm: Ivar Haeggströms boktr. A.-B.; Stockholm, Sverige: A. Börtzells tr. A.B.; Göteborg, Sverige, ca 1910-1916. Foto: UUB. Public Domain.
Rösträttsbod, Uppsala. 1912. Foto: Göteborgs universitetsbibliotek, KvinnSam. Public Domain.
Vykort med svenska flaggan från: Propaganda publicerad av Föreningen för kvinnors politiska rösträtt (F. K. P. R.) och Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt (L. K. P. R.). Från: “Rösträtts-spelet” med porträtt. Avbildade: Carl Lindhagen, Ann-Margret Holmgren och Carrie Chapman Catt. Foto: UUB. Public Domain.
Vykort. “Ann Margret Holmgren f. Tersmeden : Hur länge skall det moderliga hjärtat behöva saknas i det politiska livet?”. Stockholm, Sverige: Paul Heckscher, ca 1910. Foto: UUB. Public Domain. Public Domain.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt Villavägen i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
Lo-Fi Hip-Hop That. Mit-Rich. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.

 

Film 9 “Lotten von Kræmer” – Fotografier och bilder:

Lotten von Kræmer. okänt år. Foto: Okänd fotograf / Från Samfundet De Nios arkiv.
Utsigt af Upsala från Botaniska trädgården. ca 1841–ca 1850. Konstnär Elias Fredrik Martin (1804–1854). Foto: UUB. Public Domain.
Robert von Kræmer. Okänt år. Foto: W.A. Eurenius & P.L. Quist / UUB. Public Domain.
Etikett till cigarrlåda. Gluntarne : W:m Hellgren & Co. Snus-tobak och cigarr-fabrik Göthgatan No. 48, Stockholm. ca 1850–ca 1900. I en oval i mitten Uppsala slott sett från öster, runt denna fyra illustrationer i mindre format med bilder som illustrerar fyra sångar ur Gunnar Wennerbergs Gluntarna. Foto: UUB. Public Domain.
Lotten von Kræmer, sittande. okänt år. Foto: Okänd fotograf / Från Samfundet De Nios arkiv.
Lotten von Kræmer, stående. okänt år. Foto: Okänd fotograf / Från Samfundet De Nios arkiv.
Insida från “Hägringar och luftslott : dikter”. Stockholm, Sverige: Wahlström & Widstrand. 1895. Foto: UUB. Public Domain.
Framsida av “Eterneller : dikter”. Stockholm, Sverige: Wahlström & Widstrand. 1896. Foto: UUB. Public Domain.
Insida från “Fantasi-klängväxter kring verklighets stam”. Stockholm, Sverige: Bonnier. 1865. Foto: UUB. Public Domain.
Insida från “Nya dikter”. Stockholm, Sverige: Björck. 1882. Foto: UUB. Public Domain.
Villagatan 14, Stockholm. Samfundet De Nios hus. Foto: Per Kristiansen.
En äldre Lotten von Kræmer, sittande. okänt år. Foto: Okänd fotograf / Från Samfundet De Nios arkiv.
Samfundet De Nio i sin ursprungliga sammansättning. Restaurang Rosenbad. 1913. F.v. Ellen Key, Karl Wåhlin, Selma Lagerlöf, Victor Almquist, John Landquist, Anna Maria Roos, Göran Björkman och Kerstin Hård av Segerstad. Erik Hedén var frånvarande vid detta tillfälle. Foto: Okänd fotograf / Från Samfundet De Nios arkiv.
Barn. Odensgatan-Götgatan, Luthagen, Uppsala. 1908. Foto: Alfred Dahlgren / Upplandsmuseet. Public Domain.
Tredje klass, Nisbethska skolan, Uppsala. ca 1870–ca 1880. Fotograf: Okänd / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Kabinettsfotografi – söndagsutflykt, Uppsala. ca 1890–ca 1900. Foto: Anders Larsson / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Med Altunabussen till Uppsala. På Fröslunda skolgård står Altunabussen med läraren Sture Larsson samt fru och barn, klara för skolresa till Uppsala. 1927. Foto: John Allinder / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Grupp med kvinnliga studenter, Uppsala. ca 1903. Foto: Alfred Dahlgren / UUB. Public Domain.
Elever i arbete, Upsala Läns och Stads Hushållsskola, Uppsala. 1895. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Kabinettsfotografi – elever vid Nisbethska skolan, Uppsala. ca 1870–ca 1880. Foto: Erik Dahlberg / Upplandsmuseet. CC CC0 1.0.
Reprofotografi – skolflickor vid Magdeburg, Västra Strandgatan 11, Uppsala. före 1914. Foto: Henri Osti / Upplandsmuseet. Public Domain.
Tre kvinnor med cyklar och en hund, Uppland i början av 1900-talet. ca 1900–ca 1920. Foto: John Allinder / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
“Rast under rovupptagningen”, Mälby, Frösthults socken, Uppland. Okänt år. Foto: John Allinder / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
Två kvinnor i kontorsmiljö, sannolikt Uppland i början av 1900-talet. ca 1900–ca 1920. Foto: John Allinder / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.
I trädgården hos familjen Jansson på Lillsunda, Uppsala-Näs socken, Uppland. ca 1920–ca 1930. Foto: Karin Krantz / Upplandsmuseet. CC BY-NC-ND.

Filmat material: Henrik Zetterberg, Gamla kyrkogården samt Carolinaparken (Engelska parken) i Uppsala, filmat våren 2022.
Musik:
One Tree Mountain. Martin Klem. | Sunday Morning Sermon. Duke Herrington. Adobe Stock.
Ljudeffekter: Freesound.org. | Adobe Stock.