Gamla gravkapellet

Kapellet byggdes 1882–1883 och ritades av arkitekten Carl Axel Ekholm. Det ersatte ett äldre kapell, som legat på ungefär samma plats. Den sista jordfästningen ägde rum 1973.

Foto: Henrik Zetterberg