Gamla gravkapellet

Kapellet byggdes 1882–1883 och ritades av arkitekten Carl Axel Ekholm. Det ersatte ett äldre kapell, som legat på ungefär samma plats. Den sista jordfästningen ägde rum 1973.

Foto: Henrik Zetterberg

 

 

Stillhetens kapell

Stillhetens kapell är ett öppet, ljust kapell med inredning i mjuka, ljusa färger som sprider lugn och ro. Det är ett familjärt kapell med centralt läge.

Kapellet byggdes mellan åren 1961 till 1963 och ritades av arkitekt Gösta Wikfors och rymmer 90 personer, varav 5 personal.

Foto: Pelle Johansson.