En hälsning från kyrkogårdschefen

Välkommen till vår webbplats om kulturpersoner gravsatta på Gamla kyrkogården i Uppsala!

Kyrkogårdsmiljön är speciell. Den är ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande. Den är också en minnesplats samtidigt som den är kulturhistoriskt värdefull. Det är en vacker och värdig plats som ger tillfälle till ro och eftertanke.

Det du ser på webbplatsen är resultatet av en idé av dåvarande kyrkogårdschef Eva-Karin Claesson och Henrik Zetterberg. Innan sidan lanserades genomfördes ett digert inventeringsarbete av Jarl Tjernquist under 2016-2017 som också innebar författandet av biografier. Därefter gjorde Henrik Zetterberg ett webbplats- och filmarbete som lett fram till sidan du ser i dag. De digitala kyrkogårdsvandringarna är resultatet av ett samarbete med Uppsala stadsteater.

Benämningen ”kulturpersoner” för kanske tankarna till konstnärer, författare, musiker och skådespelare. I det här fallet har vi breddat betydelsen till att även omfatta personer som haft en inverkan i det samhälle de levt och verkat i.

Urvalet har gjorts i samarbete med Upplandsmuseet och webbplatsen är under kontinuerlig utveckling och fler personer kommer att läggas till.

Svenska kyrkan har fått samhällets förtroende att förvalta kyrkogårdarna. Uppsala kyrkogårdar sköter stadskyrkogårdarna och begravningsverksamheten för Uppsala stad, oavsett medlemskap eller livsåskådning. Detta ska vi göra på ett hållbart sätt för miljön och den biologiska mångfalden, samtidigt som vi också vårdar kulturarvet.

Vi hoppas att webbplatsen erbjuder dig möjligheten att ytterligare tillbringa tid på Gamla kyrkogården – en av sex stadskyrkogårdar i Uppsala vi aktivt värnar om. Vi hoppas att det ger dig möjlighet att minnas de avlidna och att du samtidigt kan läsa mer om de kulturhistoriskt intressanta personer som är gravsatta på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Stort tack till alla anhöriga, släktingar och vänner samt museum och universitet, som bidragit med fotografier och underlag till webbplatsen.

Med vänlig hälsning

Peter Berglund, kyrkogårdschef.

 


Håll utkik efter en rosa markering på gravens skötselsticka

Många av gravplatserna på Gamla kyrkogården har en tillhörande skötselsticka.

Har skötselstickan en rosa markering, betyder det att en eller flera gravsatta personer vid den gravplatsen finns med på denna sida. Har skötselstickan två rosa markeringar, ingår den också i en digital vandring.

Här kan du läsa mer om vad stickans siffror och färgmarkeringar betyder.